Tenth Sunday after Pentecost: Proper 13B

Tiende zondag na Pinksteren: Juiste 13B
breken van het broodDe mens leeft niet van brood alleen
2 Samuel 11: 26-12: 13a ; Psalm 51: 1-13 en Exodus 16: 2-4, 9-15 ; Psalm 78: 23-29 ; Efeziërs 4: 1-16 ; Johannes 6: 24-35

Dit is de tweede homilie in een trilogie van preken over Gods wonderbare spijziging. God had net bracht de kinderen van Israël uit Egypte met wonderbaarlijke, tekenen en wonderen, maar ze klaagde tegen Hem in de woestijn:

T hij ganse vergadering van de Israëlieten klaagden tegen Mozes en Aäron, in de woestijn. De Israëlieten zeide tot hen: “Als alleen hadden we gestorven waren door de hand des HEREN in het land Egypte, toen we gingen door de vleespotten en aten onze vullen van brood; voor u ons in deze woestijn gebracht om deze hele gemeente door den honger te doden. ”

Toen zei de HERE tegen Mozes: “Ik ga het brood uit den hemel regenen voor u, en elke dag het volk zal uitgaan, en verzamelen genoeg voor die dag. . Op die manier zal ik ze te testen, of ze mijn instructie of niet volgen “(Exodus 16: 2-4)

God voorziet wonderbaarlijke wijze onder buitengewone omstandigheden:

S o Hij gebood de wolken boven
en opende de deuren van de hemel.

Hij regende manna op hen te eten
en gaf hun graan uit de hemel.

Zodat stervelingen aten het brood van de engelen,
hij gaf hen voedsel genoeg. (Psalm 78: 23-25)

Helaas, we zijn mensen vaak klagen. We zoeken zijn bepalingen meer dan we Hem zoeken. We herinneren ons dat Satan verleiden Jezus in de woestijn:

De verzoeker kwam en zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God, beveel deze stenen broden. Worden ” Maar hij antwoordde: ‘Er staat geschreven:

“Men hoeft niet van brood alleen,
. maar van ieder woord dat komt uit de mond van God ‘”(Mattheüs 4: 3-4)

Nadat Jezus had voedde de vijfduizend vele ging op zoek naar Hem om te zien of hij hen opnieuw zou voeden:

Toen ze hem vonden aan de andere kant van de zee, zeiden zij tot hem: “Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?” Jezus antwoordde: ‘Zeer echt, ik zeg u, u op zoek bent voor mij, niet omdat je zag borden , maar omdat u uw buik vol van de broden aten. Werken niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat duurt voor het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Want het is hem dat God de Vader, zijn zegel heeft ingesteld. ”

God weet dat wij nodig hebben van de bepalingen in dit leven. De vraag is: Hebben we Hem vertrouwen? En we Hem vertrouwen voor meer dan alleen eten? De mensen die hun buik vol hadden van de broden had meer moeite met het accepteren van de volheid van zijn bediening:

Zodat zij zeiden tot hem: “Wat teken ga je ons dan geven, zodat we het kunnen zien en geloven? Wat voor werk je uitvoert? Onze voorouders aten het manna in de woestijn; zoals het is geschreven, ‘Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten “(Johannes 6: 30-31).

Jezus antwoordde:

“Zeer echt, ik zeg u, het was niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gaf, maar het is mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Voor het brood van God is dat wat neerdaalt uit de hemel en leven geeft aan de wereld “(Johannes 6: 32-33).

“Ik ben het brood des levens. Wie bij mij komt zal nooit honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. “(Johannes 6:35)

Zijn we op zoek naar het brood des levens? Jezus is het brood des levens. Zijn bepalingen zijn eeuwig. Veel van de hedendaagse christenen Hem te zien alleen als een wereldse provider. Ze concentreren zich op tijdelijke bepalingen, zich niet realiserend dat de wereld zoals wij die kennen binnenkort weg zal passeren. Jezus op zoek naar de verkeerde redenen is verwant aan Hem niet zoeken op alle.

Om de volheid van Jezus te begrijpen moeten we eerst begrijpen de enorme omvang van zijn offer. Hij gaf zijn positie in de hemel. Hij kwam om zondaren te zoeken. Hij toonde onvoorwaardelijke liefde voor iedereen en Hij stierf een wrede dood aan het kruis. Hij betaalde het ultieme offer voor de zonde, zodat in Hem, kunnen we de gerechtigheid van God te worden.

In het licht van zijn grote liefde en opoffering, hoe kunnen we gewoon op zoek naar tijdelijke dingen? Hoe kunnen we de tijdelijke dingen aan Jezus, de grote parel van grote prijs te vergelijken? Hoe kunnen we vergelijken met dat wat weg is voorbij aan dat wat eeuwig is? Onze korte, wereldse bestaan ​​is uiteindelijk onbelangrijk om de uitgaven een eeuwigheid met God?

Toch, hoe we ons leven doorbrengen hier op aarde is niet onbelangrijk voor God. Hij heeft ons geschapen naar Zijn eigen beeld en ons keuzevrijheid. Moeten we ervoor kiezen om Zijn liefde te accepteren of niet? Een korte eenzijdig gezichtspunt komt nog kort als we binnenkort geconfronteerd met de Oude van Dagen. Wat zal onze erfenis zijn?

Advertisements

I can not English but Netherlands-Belgium

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s