Derde zondag door het jaar, B, 2015

Derde zondag door het jaar, B, 2015.

Derde zondag door het jaar, B, 2015
Lezing Jona 3,1-5.10. H. Evangelie Marcus 1,14-20.
De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij
Aan de Tigris, de rivier, waaraan Bagdad, de hoofdstad van het huidige Irak ligt, lag 2700 jaar geleden iets noordelijker de stad Ninive, de hoofdstad van het land Assjoer. De grenzen van Assjoer vielen gedeeltelijk samen met de grenzen van Irak nu. Er zijn nog meer overeenkomsten tussen verleden en heden. Want de koning van Assjoer had gezworen dat hij het kleine Israël kapot zou maken. Al had die koning toentertijd geen lange afstandswapens om zijn besluit kracht bij te zetten, toch was de dure eed die de koning gezworen had heel doeltreffend. Want hij heeft tien van de twaalf Joodse stammen uit de geschiedenis laten verdwijnen. Genocide! Volkerenmoord! Het huidige Joodse volk stamt af van de twee stammen die het hebben overleefd. Er bestaat dus vijandschap tussen Israël en dat land aan de Tigris, toen evenzeer als nu. Het is daarom niet verwonderlijk dat Jona geen zin had om te gaan preken in Ninive. God zei tegen Jona: “In Ninive, daar zijn de mensen slecht.” Maar dat hoefde Hij tegen hem niet te vertellen, dat wist Jona ook wel. Dat vertelden ze alle dagen in de straten van Israël. “Maar”, zei God tegen Jona, “het loopt verkeerd met hen af, daarom wil Ik dat jij naar hen toegaat, om hen dat te zeggen, zodat ze zich bekeren van hun slechte levenswandel.” Is het verwonderlijk dat Jona antwoordde: “Aan me nooit niet?” En dat hij het eerste het beste schip nam dat precies de andere kant uitging? Hij zou liever hebben staan juichen wanneer vuur en zwavel uit de hemel neerkwamen op die grote stad Ninive…
Het verhaal van Jona is het verhaal van God. God gaat Jona achterna in een storm op zee; Hij stuurt hem een vis achterna om hem te brengen waar Hij hem wil hebben, in de stad Ninive. Dan moet Jona wel, al is ’t niet van harte. Hij gaat in die stad rond en zegt: “Bekeert u want de straf van God is nabij.” Tot zijn grote verbazing ziet Jona dan gebeuren dat Ninive zich bekeerd. Terwijl hij buiten de stad zit af te wachten hoe verschrikkelijk God Ninive zal straffen, moet hij ontdekken dat God de stad spaart…
De tijd is vervuld, en het rijk Gods is nabij
Heel Jezus’ prediking wordt samengevat in enkele woorden: “De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.” Ook de roeping van de leerlingen vraagt nauwelijks enkele regels: Jezus zag enkele vissers hun netten uitwerpen en vroeg hen Hem te volgen. En terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden Hem. Jezus roept, en de kracht van zijn woord lokt onmiddellijk een antwoord uit bij de vissers die door Hem aangesproken worden. Ze verlaten hun dagelijkse doen en laten, om altijd bij Hem te kunnen zijn.
De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Het klinkt wel als een enorme uitdaging. Geloven dat er ooit zulk Rijk komt, veronderstelt altijd wel een sprong over het absurde heen. Dat je jezelf, in Bijbelse termen, bekeert. Dat je jezelf radicaal omkeert naar Christus toe. Hij is het enige alternatief voor een leven dat zonder Hem uiteindelijk op het lege niets uitloopt…
Als je jezelf daaraan kan overgeven, dan wordt je eigen geloof ook je eigen kracht. Of beter: het is de kracht van de Christus die dan in jou werkt. De kracht om steeds weer, tegen alle wanhoop, tegen alle pijn en verdriet in, ‘en toch’ te zeggen. De kracht ook om steeds weer naar je naaste toe te gaan en hem of haar nabij te zijn en uit te tillen boven pijn en verdriet. Als dat gebeurt vanuit de belofte van het komend Rijk, dan is dat een voorspel op die definitieve voltooiing van de heilsgeschiedenis.
Meer nog: elk zwaard dat omgesmeed wordt tot een ploegijzer, elke zieke of eenzame die wordt bezocht, elke arme die geen honger of koude meer lijdt, elke treurende die wordt getroost, elke vreemde die in openheid tegemoet wordt getreden, elke bejaarde die warmte en aandacht krijgt: het zijn allemaal tekenen dat het Rijk Gods reeds is begonnen.
De tijd is vervuld, en het rijk Gods is nabij
Het hoge woord eruit, Preken voor het jaar B, Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 1999, blz. 62-63. + http://www.preekvandeweek.be
Advertisements

I can not English but Netherlands-Belgium

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s