Speak Lord: of how to listen and serve

walterbotteldoorne:

Levende Eucharistie
EEN DAGELIJKSE BLOG OP ONZE DEELNAME AAN DE ZONDAGSMIS VERDIEPEN
MenuWidgetsZoeken
Spreek Heer: hoe om te luisteren en te dienen

Kruisbeeld en Heilige Beelden in verlaten woning, Victoria, Gozo.Deze zondag is Palmzondag of, zoals het wordt aangeduid in de huidige vertaling van het Romeins Missaal Engels: Palmzondag van de Passie van de Heer.

De eerste lezing van Mass komt van de profeet Jesaja. De passage komt uit de zogenaamde derde nummer van de dienaar. Daarin horen we de lijdende dienaar spreken dankbaar voor de trouw van de Heer, en zijn gaven, zelfs als hij lijdt voor zijn eigen trouw aan de Heer.

De Heer heeft mij de tong van een leerling gegeven.
Zodat ik kan weten hoe te antwoorden op de vermoeide hij biedt me met spraak.
Elke ochtend wordt hij wakker me om te horen, als een leerling te luisteren.
De Heer heeft mijn oor geopend.
Voor mijn part , maakte ik geen weerstand, noch heb ik afwenden.
Ik bood mijn rug aan degenen die me opviel, mijn wangen aan hen die bij mijn baard scheurde; Ik had geen betrekking op mijn gezicht tegen belediging en speeksel.
De Heer komt mijn hulp, zodat ik ben onaangetast door de beledigingen.
Dus ook ik mijn aangezicht als een rots; Ik weet dat ik zal niet worden beschaamd.

Jesaja 50: 4-7

Originally posted on Living Eucharist:

Crucifix and Holy Pictures in abandoned dwelling, Victoria, Gozo.This Sunday is Palm Sunday or, as it is denoted in the current English translation of the Roman Missal: Palm Sunday of the Passion of the Lord.

The first reading of Mass comes from the prophet Isaiah. The passage comes from the so-called Third Song of the servant.  In it we hear the suffering servant speak grateful for the faithfulness of the Lord, and his gifts, even as he suffers for his own faithfulness to the Lord.

The Lord has given me a disciple’s tongue.
So that I may know how to reply to the wearied he provides me with speech.
Each morning he wakes me to hear, to listen like a disciple.
The Lord has opened my ear.
For my part, I made no resistance, neither did I turn away.
I offered my back to those who struck me, my cheeks to those who tore at my beard; I did not cover my face against insult and spittle.
The…

View original 94 more words

Taste and See: the Faith of the Church

walterbotteldoorne:

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

BIJ DE WOORDEN DIE VOLGEN, TOT EN MET ‘ DE MAAGD MARIA ‘ , ALLE BOEG .

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
hij neergedaald in de hel;
op de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
en is gezeten aan de rechterhand
van God de almachtige Vader;
vandaar dat hij zal komen
. om de levenden en de doden te oordelen
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.

Originally posted on Living Eucharist:

Baptistry Mary Major

During the seasons of Lent and Easter there is encouragement for us to use the Apostles’ Creed at Mass.

This Creed is the ancient baptismal Creed of the Roman Church. The reason for its preferment during Lent and Easter is that it is in these seasons  that, first, men and women are preparing for Baptism and initiation into the Church and, then, that they begin to live by the grace of the sacrament.

The use of the baptismal Creed at Sunday Mass prepares for their profession of faith (and our renewal of that profession at the Easter Vigil or on Easter Sunday), and reminds that it is by that faith we strive to live thereafter.

I believe in God,
the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, his only Son, our Lord,

At the words that follow, up to and including ‘the Virgin Mary’, all…

View original 211 more words

Love drew Him to earth…..

Liefde trok hem naar de aarde … ..Geplaatst op 24 maart 2015En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid zag, een heerlijkheid als het ware van de enige Zoon van de Vader), vol van genade en waarheid.  Johannes 1:14\”Het Heilig Sacrament is de magneet van de zielen. Er is een wederzijdse aantrekkingskracht tussen Jezus en de ziel van de mens. Mary trok hem uit de hemel. Onze natuur trok hem in plaats van de aard van de engelen. Onze ellende veroorzaakt Hem te bukken om onze laagheid. Zelfs onze zonden had een soort van attractie voor de overvloed van Zijn genade en de voorliefde van Zijn genade. Ons berouw wint Hem voor ons. Onze liefde maakt de aarde een paradijs voor Hem; en onze zielen te lokken Hem als goud lokt de vrek, met onweerstaanbare fascinatie. \” (Fr Frederick William Faber )

via Love drew Him to earth…...

Eerste H Communie Opgenhei

walterbotteldoorne:

Dat is heel vriendelijk hoor eerwaarde van jouw, de moeite waard om te lezen, heb ander afgedrukt deze doe ik ook op A4 papier per 2 en in een doorschijnend mapje Ik, mijn vrouw en mijn kleinkinderen gaan blij zijn: moge je nog een gezegende avond hebben, één in gebed Amen .

Originally posted on pray non stop:

OPENING

Welkomstlied door de communicanten

Refrein:
Welkom welkom, kom erbij
Jezus wacht op jou en mij.
Samen vieren is pas fijn,
als ook jij er bij wil zijn!

Hier is plaats voor iedereen
We vergeten er niet één.
Je hoeft niet rijk of sterk te zijn
Al ben je jong, oud, groot of klein.
Refrein:

Voel ook jij je soms alleen
Zie je niemand om je heen
Blijf niet staan aan de kant
Want we reiken je de hand.
Refrein:

Jezus houdt van iedere mens
Dat is zijn grootste wens
Dat vieren wij elke keer,
rond de tafel van de Heer.
Refrein:

Welkomstwoord en kruisteken door de pastoor

Welkomstwoord door de kinderen

Kind: Welkom, welkom op deze mooie morgen,
vandaag vergeten we al onze zorgen.
Welkom, welkom lieve mensen altijd weer,
rond de tafel van de Heer.

Kind: Jezus spreekt ons aan met onze naam,
vraagt ons om met Hem…

View original 2,723 more words

Palmpasen Gezinsmisviering 2015

walterbotteldoorne:

Palmpasen Gezinsmisviering 2015. Een mooie uitnodiging om Palm Pasen te vieren. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal. De vorm is een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.Met de Paaswake wordt het nieuwe licht gezegend en met de Paaskaars de kerk binnen gedragen. Alle mensen hebben een kaars in de hand en geven het elkaar door: JEZUS LEEFT! Amen

Originally posted on pray non stop:


palmpasen 2015

Bij aankomst in de kerk verzamelen de kinderen met hun palmpaaskruis zich achter in de kerk en lopen we gezamenlijk achter pastoor de kerk in. We leggen de palmpaaskruisen neer op de trappen van het priesterkoor en gaan bij de ouders in de bank zitten.

Openingsritus

Het jeugdkoor zingt

KRUISTEKEN en WELKOMSTWOORD

Kind: Welkom in de kerk allemaal. Vandaag vieren we Palmpasen. Jezus kwam in de stad Jeruzalem. De mensen waren blij. Ze juichten en zwaaiden met palmtakken. Wij zijn nu ook blij. De palmpasenstokken zien er vrolijk uit. Er zit van alles aan: Groene takjes, broodhaantje, rozijnen, paaseitjes. Alles heeft een betekenis. Let maar goed op.

Pastoor: Wij zijn vandaag allemaal naar de kerk gekomen om Palmpasen te vieren. De meesten van jullie hebben een Palmpasenkruis meegebracht. Dit palmpasenkruis is niet zomaar een kruis, maar deze heeft een betekenis. Het palmpasenkruis heeft de vorm van een kruis en is versierd met een aantal symbolen.

De groene takjes verwijzen naar…

View original 1,200 more words

Priesterwijding en eerste H. Mis 17 en 18 juni 2000

walterbotteldoorne:

Priesterwijding en eerste H. Mis 17 en 18 juni 2000 door Pastoor Geudens inJack Geudens 17 juni 2000: priesterwijding in Roermond Diakens William van Dijck, Jack Geudens, Jos Geelen, Hugo Gerfen, Jos Boon, Marc Heemels, Cornelius Berkhout en Harrie Peeters.

Originally posted on Jack Geudens van de Spaanrijt:


17 juni 2000: priesterwijding in Roermond

Diakens William van Dijck, Jack Geudens, Jos Geelen, Hugo Gerfen, Jos Boon, Marc Heemels, Cornelius Berkhout en Harrie Peeters.

Na deze priesterwijding op zaterdag 17 juni van het jubileumjaar 2000 in de kathedraal van Roermond, mocht ik de volgende dag op 18 juni mijn eerste heilige Mis opdragen in het kerkje van Bergeijk ‘t Hof.


View original

https://roosjeblog.wordpress.com/2015/03/20/ppsx-lente-bloemen/#comments ~~ Lentebloemen

https://roosjeblog.wordpress.com/2015/03/20/ppsx-lente-bloemen/#comments

Lentebloemen…powerpoint Roosje.
Wens jou een aangename zaterdag toe Roosje, bedankt voor het prachtig werkje van jouw “Lentebloemen”. met meesterlijke muziek en enorme prachtige beeldverwerking van al die kleurrijke bloemenpracht, waar je een mooi gedichtje van Blauwhartje heeft tussen geweven…Stilaan komen alle lentebloemen tot leven. Wat is dat een prachtig gegeven. De winter legt de laatste loodjes en moet schuiven voor de lente. Die alles weer doet herbeleven in de natuur. Zo mooi door de lentebloemen weergegeven. Ook de vogeltjes hoor ik weer fluiten. . Zij maken grote schoonmaak in hun nesten., voor de lente. Nog even geduld en dan is alles door lentebloemen omhuld. En horen we bijtjes weer zoemen, in alle lentebloemen…Heel prachtig werkje Roosje proficiat en dank je wel ervoor, ik wens je nog een gezellige zaterdag toe met vriendelijke groeten van Walter.