Met de Afscheidsrede van Jezus op weg naar Pasen (31)

Hartelijk bedankt voor het prachtige werkje zuster Marianne Met de Afscheidsrede van Jezus op weg naar Pasen (31) Prachtige woorden zoals De Heer trekt met ons mee, ga in vreugde! We mogen de dagen beginnen aftellen naar het licht van Pasen. Hartelijk bedankt ervoor, wens je nog een gezegende vrijdag toe, vriendelijke groeten Walter.

Veranderen

Foto bericht.

Bron: Veranderen

Wens je Een Aangename vrijdag teen Greetje, bedankt voor Het Prachtige werkje van Jouw “Veranderen” Met Een heel mooie muziek en knappe Beeldverwerking Waar je Een tof gedichtje van Blauwhartje heb Tussen geweven … Ik Zou Zo Graag de Wereld Alleen Willen Veranderen In een zee van Liefde, Begrip, respect en vriendschap for Elkaar .. Die mannen nu, Zo blijkt alle dagen oppas aanvaard. Vele Landen in oorlog en geweld. Zelfs Kinderen dwingt mensen tot geweld. ZIJ en Vele Mensen beseffen niet, DAT de Wereld alle dagen meer ontkleurd. Men wil Enkel Nog macht, waardoor de Wereld Langzaam veranderd In een eeuwige macht. Daarom Zou ik Zo Graag de Wereld Willen Veranderen in liefde vrede en zonder geweld. Al wouw ik dat Graag Willen. In mijn eentje Kan ik Niets Beginnen. We Zullen Samen aan IETS Beginnen. Willen we in de Wereld en Elkaar Weer aan Kunnen Beginnen … Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor. Ik Wens je nog Een gezellige zaterdag teen met vriendelijke groeten van Walter.

Veranderen

Foto bericht.

Bron: Veranderen

https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=auth/exm=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_1https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_0// <![CDATA[
(function(){(function(){function e(a){this.t={};this.tick=function(a,c,b){var d=void 0!=b?b:(new Date).getTime();this.t[a]=[d,c];if(void 0==b)try{window.console.timeStamp("CSI/"+a)}catch(e){}};this.tick("start",null,a)}var a;window.performance&&(a=window.performance.timing);var f=a?new e(a.responseStart):new e;window.jstiming={Timer:e,load:f};if(a){var c=a.navigationStart,d=a.responseStart;0=c&&(window.jstiming.srt=d-c)}if(a){var b=window.jstiming.load;0=c&&(b.tick(“_wtsrt”,void 0,c),b.tick(“wtsrt_”,
“_wtsrt”,d),b.tick(“tbsd_”,”wtsrt_”))}try{a=null,window.chrome&&window.chrome.csi&&(a=Math.floor(window.chrome.csi().pageT),b&&0<c&&(b.tick("_tbnd",void 0,window.chrome.csi().startE),b.tick("tbnd_","_tbnd",c))),null==a&&window.gtbExternal&&(a=window.gtbExternal.pageT()),null==a&&window.external&&(a=window.external.pageT,b&&0// <![CDATA[
var OZ_pageStartTime = (new Date()).getTime(); var OZ_buildLabel = 'es_oz_20150910.17_p0'; var OZ_pathPrefix = '\/u\/0'; var OZ_jsVersion = 'RRPQI-WnB8M.en_GB.'; var OZ_windowName = 'oz'; var OZ_lang = 'en'; var OZ_afsid = '-4444643827274890614';var OZ_initWidget = 1;var OZ_footerLocale = 1;var OZ_cssUrl = '\/_\/scs\/apps-static\/_\/ss\/k\x3doz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O\/am\x3dAVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB\/d\x3d0\/rs\x3dAGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg';(function(){var l=this,n=function(b,a,c){b=b.split(".");c=c||l;b[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+b[0]);for(var d;b.length&&(d=b.shift());)b.length||void 0===a?c[d]?c=c[d]:c=c[d]={}:c[d]=a},aa=function(){},ba=function(b){var a=typeof b;if("object"==a)if(b){if(b instanceof Array)return"array";if(b instanceof Object)return a;var c=Object.prototype.toString.call(b);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof b.length&&"undefined"!=typeof b.splice&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&
!b.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof b.call&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&!b.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==a&&"undefined"==typeof b.call)return"object";return a},ca=function(b,a){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var a=c.slice();a.push.apply(a,arguments);return b.apply(this,a)}},da=Date.now||function(){return+new Date},ea=function(b,a){n("OZ_wizbind",
b,a)};var fa=function(b,a){ea({trigger:function(a){var d=b.g(a.type);d||(r(b,a.type),d=b.g(a.type));d.call((a.target||a.srcElement).ownerDocument.documentElement,a)},bind:function(a){b.b=a;b.f&&(0<b.f.length&&a(b.f),b.f=null)}},a)};var ga=function(b,a){if(null===a)return!1;if("contains"in b&&1==a.nodeType)return b.contains(a);if("compareDocumentPosition"in b)return b==a||Boolean(b.compareDocumentPosition(a)&16);for(;a&&b!=a;)a=a.parentNode;return a==b};var ha={};var ia=function(b,a){return function(c){c||(c=window.event);return a.call(b,c)}},t=function(b){b=b.target||b.srcElement;!b.getAttribute&&b.parentNode&&(b=b.parentNode);return b},ja="undefined"!=typeof navigator&&/Macintosh/.test(navigator.userAgent),ka="undefined"!=typeof navigator&&!/Opera/.test(navigator.userAgent)&&/WebKit/.test(navigator.userAgent),ma={A:1,INPUT:1,TEXTAREA:1,SELECT:1,BUTTON:1},na=function(){this._mouseEventsPrevented=!0},oa={A:13,BUTTON:0,CHECKBOX:32,COMBOBOX:13,GRIDCELL:13,LINK:13,
LISTBOX:13,MENU:0,MENUBAR:0,MENUITEM:0,MENUITEMCHECKBOX:0,MENUITEMRADIO:0,OPTION:0,RADIO:32,RADIOGROUP:32,RESET:0,SUBMIT:0,TAB:0,TREE:13,TREEITEM:13},pa={CHECKBOX:1,OPTION:1,RADIO:1};var qa=function(){this.j=[];this.a=[];this.c=[];this.i={};this.b=null;this.f=[]},ra="undefined"!=typeof navigator&&/iPhone|iPad|iPod/.test(navigator.userAgent),sa=String.prototype.trim?function(b){return b.trim()}:function(b){return b.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},ta=/\s*;\s*/,va=function(b,a){return function(c){var d;var e=a,f;if("click"==e&&(ja&&c.metaKey||!ja&&c.ctrlKey||2==c.which||null==c.which&&4==c.button||c.shiftKey))e="clickmod";else{var g;g=c.which||c.keyCode||c.key;ka&&3==g&&(g=
13);if(13!=g&&32!=g)g=!1;else{var h=t(c);f=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase();var k;(k="keydown"!=c.type)||("getAttribute"in h?(k=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase(),k="TEXT"!=k&&"TEXTAREA"!=k&&"PASSWORD"!=k&&"SEARCH"!=k&&("COMBOBOX"!=k||"INPUT"!=h.tagName.toUpperCase())&&!h.isContentEditable):k=!1,k=!k);(k=k||c.ctrlKey||c.shiftKey||c.altKey||c.metaKey||"INPUT"==h.tagName.toUpperCase()&&h.type&&h.type.toUpperCase()in pa&&32==g)||((k=h.tagName in ma)||(k=
h.getAttributeNode("tabindex"),k=null!=k&&k.specified),k=!(k&&0<=h.tabIndex&&!h.disabled));k?g=!1:(h="INPUT"!=h.tagName.toUpperCase()||h.type,k=!(f in oa)&&13==g,g=(0==oa[f]%g||k)&&!!h)}g&&(e="clickkey")}h=c.srcElement||c.target;g=v(e,c,h,"",null);var m;for(f=h;f&&f!=this;f=f.__owner||f.parentNode){m=d=f;k=e;var p=m.__jsaction;if(!p){var B=void 0,p=null;"getAttribute"in m&&(p=m.getAttribute("jsaction"));if(B=p){p=ha[B];if(!p){for(var p={},M=B.split(ta),N=0,Ua=M?M.length:0;N<Ua;N++){var u=M[N];if(u){var O=
u.indexOf(":"),la=-1!=O,Va=la?sa(u.substr(0,O)):"click",u=la?sa(u.substr(O+1)):u;p[Va]=u}}ha[B]=p}m.__jsaction=p}else p=ua,m.__jsaction=p}"clickkey"==k?k="click":"click"!=k||p.click||(k="clickonly");m={h:k,action:p[k]||"",event:null,m:!1};if(m.m||m.action)break}m&&(g=v(m.h,m.event||c,h,m.action||"",d,g.timeStamp));g&&"touchend"==g.eventType&&(g.event._preventMouseEvents=na);if(m&&m.action){if(f="clickkey"==e)f=t(c),f=(f.type||f.tagName).toUpperCase(),(f=32==(c.which||c.keyCode||c.key)&&"CHECKBOX"!=
f)||(h=t(c),f=(h.getAttribute("role")||h.tagName).toUpperCase(),h=h.type,f="BUTTON"==f||!!h&&!(h.toUpperCase()in pa));f&&(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if("mouseenter"==e||"mouseleave"==e)if(f=c.relatedTarget,!("mouseover"==c.type&&"mouseenter"==e||"mouseout"==c.type&&"mouseleave"==e)||f&&(f===d||ga(d,f)))g.action="",g.actionElement=null;else{var e={},q;for(q in c)"function"!==typeof c[q]&&"srcElement"!==q&&"target"!==q&&(e[q]=c[q]);e.type="mouseover"==c.type?"mouseenter":
"mouseleave";e.target=e.srcElement=d;e.bubbles=!1;g.event=e;g.targetElement=d}}else g.action="",g.actionElement=null;d=g;b.b&&(q=v(d.eventType,d.event,d.targetElement,d.action,d.actionElement,d.timeStamp),"clickonly"==q.eventType&&(q.eventType="click"),b.b(q,!0));if(d.actionElement){"A"!=d.actionElement.tagName||"click"!=d.eventType&&"clickmod"!=d.eventType||(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if(b.b)b.b(d);else{var C;if((q=l.document)&&!q.createEvent&&q.createEventObject)try{C=
q.createEventObject(c)}catch(jb){C=c}else C=c;d.event=C;b.f.push(d)}if("touchend"==d.event.type&&d.event._mouseEventsPrevented){c=d.event;for(var kb in c);da()}}}},v=function(b,a,c,d,e,f){return{eventType:b,event:a,targetElement:c,action:d,actionElement:e,timeStamp:f||da()}},ua={},wa=function(b,a){return function(c){var d=b,e=a,f=!1;"mouseenter"==d?d="mouseover":"mouseleave"==d&&(d="mouseout");if(c.addEventListener){if("focus"==d||"blur"==d||"error"==d||"load"==d)f=!0;c.addEventListener(d,e,f)}else c.attachEvent&&
("focus"==d?d="focusin":"blur"==d&&(d="focusout"),e=ia(c,e),c.attachEvent("on"+d,e));return{h:d,g:e,l:f}}},r=function(b,a){if(!b.i.hasOwnProperty(a)){var c=va(b,a),d=wa(a,c);b.i[a]=c;b.j.push(d);for(c=0;c<b.a.length;++c){var e=b.a[c];e.b.push(d.call(null,e.a))}"click"==a&&r(b,"keydown")}};qa.prototype.g=function(b){return this.i[b]};
var xa=function(b,a){var c=a.a;ra&&(c.style.cursor="pointer");for(c=0;c<b.j.length;++c)a.b.push(b.j[c].call(null,a.a))},ya=function(b){this.a=b;this.b=[]},Aa=function(b,a){for(var c=0;c<a.length;++c)if(a[c].a!=b.a&&za(a[c].a,b.a))return!0;return!1},za=function(b,a){for(;b!=a&&a.parentNode;)a=a.parentNode;return b==a};n("OZ_wizstart",function(b){var a=new qa;b=b||window;var c=b.document.documentElement,d=new ya(c);b:{for(var e=0;e<a.a.length;e++)if(za(a.a[e].a,c)){c=!0;break b}c=!1}if(c)a.c.push(d);else{xa(a,d);a.a.push(d);for(var d=a.c.concat(a.a),c=[],e=[],f=0;f<a.a.length;++f){var g=a.a[f];if(Aa(g,d)){c.push(g);for(var h=0;h<g.b.length;++h){var k=g.a,m=g.b[h];k.removeEventListener?k.removeEventListener(m.h,m.g,m.l):k.detachEvent&&k.detachEvent("on"+m.h,m.g)}g.b=[]}else e.push(g)}for(f=0;fparseFloat(b))?String(a):b})();var Ja=/^(?:([^:/?#.]+):)?(?:\/\/(?:([^/?#]*)@)?([^/#?]*?)(?::([0-9]+))?(?=[/#?]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?$/,Ka=function(b){if(x){x=!1;var a=l.location;if(a){var c=a.href;if(c&&(c=(c=Ka(c)[3]||null)?decodeURI(c):c)&&c!=a.hostname)throw x=!0,Error();}}return b.match(Ja)},x=Ha,La=function(b,a,c,d){for(var e=c.length;0<=(a=b.indexOf(c,a))&&a<d;){var f=b.charCodeAt(a-1);if(38==f||63==f)if(f=b.charCodeAt(a+e),!f||61==f||38==f||35==f)return a;a+=e+1}return-1},Ma=/#|$/,Na=/[?&]($|#)/;var y=function(b,a,c,d){(new Image).src="/_/resourcefailure?type="+b+"&hl="+encodeURIComponent(c)+(d?"&reason="+encodeURIComponent(d):"")+"&url="+encodeURIComponent(a);if("css"==b&&(b=window,a=b.document.body,b.getComputedStyle&&"hidden"==b.getComputedStyle(a,null).visibility))for(c=document.createElement("div"),c.setAttribute("style","display: none;"),c.innerHTML=a.innerHTML,d=document.createElement("iframe"),d.setAttribute("src","/_/css-load-error/"),d.setAttribute("frameborder",0),d.setAttribute("height",
b.innerHeight-40),d.setAttribute("width","100%"),a.innerHTML="",a.appendChild(d),a.appendChild(c),b=document.getElementsByTagName("style"),a=0,c=b.length;a<c;a++)(d=b[a])&&d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d)};n("oz.reportError",y,void 0);var z=function(b){var a=document.createElement("style");a.type="text/css";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);a.styleSheet?a.styleSheet.cssText=b:a.appendChild(document.createTextNode(b))};var Oa,A=window.OZ_prog=0,Pa=function(){var b=window;!b._jsl&&AD.indexOf(“?”)?”?”:”&”)+”rdipvld=1″+Wa[2];window.location=D}
for(var E=Sa(),F=0;FK)H=null;else{var L=I.indexOf(“&”,K);if(0>L||L>J)L=J;K+=Xa.length+1;H=decodeURIComponent(I.substr(K,L-K).replace(/\+/g,” “))}H&&(Ra[G]=H);for(var P=E,Ya=G,Q=P.search(Ma),R=0,S=void 0,T=[];0<=(S=La(P,R,Ya,Q));)T.push(P.substring(R,S)),R=Math.min(P.indexOf("&",S)+1||Q,Q);T.push(P.substr(R));E=T.join("").replace(Na,"$1")}var Za=window;
if(Za.history&&Za.history.pushState){var U=window;U.opera||U.history.replaceState(null,U.document.title||"",E)}var V=l.OZ_pathPrefix,$a=Ka(Sa()),W=$a[5]||"",ab=$a[7]||"";ab&&(V&&0==W.indexOf(V)&&(W=W.substr(V.length)),0==W.indexOf("/")&&(W=W.substr(1)),W!=ab&&z(".maybe-hide {visibility:hidden}"));window.setTimeout(Pa,3E4);var X=window,Y=ca(function(b){b.OZ_clickCount+=1},X),bb=ca(function(b,a){b.removeEventListener?b.removeEventListener("click",a,!1):b.detachEvent&&b.detachEvent("onclick",a)},X,Y);
window.OZ_clickCount=0;X.addEventListener?(X.addEventListener("click",Y,!1),X.addEventListener("load",bb,!1)):X.attachEvent&&(X.attachEvent("onclick",Y),X.attachEvent("onload",bb));var cb=function(){};var db,Z=function(){};(function(){function b(){}b.prototype=cb.prototype;Z.b=cb.prototype;Z.prototype=new b;Z.a=function(a,b,d){for(var e=Array(arguments.length-2),f=2;f<arguments.length;f++)e[f-2]=arguments[f];return cb.prototype[b].apply(a,e)}})();
var eb=function(){var b;a:{var a=db;if(!a.a&&"undefined"==typeof XMLHttpRequest&&"undefined"!=typeof ActiveXObject){for(var c=["MSXML2.XMLHTTP.6.0","MSXML2.XMLHTTP.3.0","MSXML2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"],d=0;dd)try{var d=0,e=a.getResponseHeader(“X-Framework-CSS-Blocks”),f=a.responseText;e||(e=”/”==f.charAt(0)&&”*”==f.charAt(1)?f.substring(2,f.indexOf(“*/”)):null)&&(d=2+e.length+2);if(e){for(var e=e.split(“,”),g=0;g<e.length;g++){var h=Number(e[g]);z(f.substr(d,h));d+=h}d<f.length&&z(f.substr(d))}else z(f),gb()&&y("css",b,c.OZ_lang,"nooffsets");c.setTimeout(function(){for(var a=!1,d=0,e=document.styleSheets.length;d<
e;d++){var g=document.styleSheets[d];if((g=g.cssRules||g.rules)&&0greetje hornstra – Google+// &lt;link rel=”stylesheet” id=”ss” href=”/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O/am=AVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB/d=0/rs=AGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg”&gt;
//www.gstatic.com/og/_/js/k=og.og.en_US.lPxDdGLfRHY.O/rt=j/t=zcms/m=ld,sy62,d,sy79,gl,is,id,nb,nw,sb,sd,st,awd,p,vd,lod,eld,ip,dp,cpd,sy69,sy72,drt,bd/rs=AA2YrTstJe4ia7FpAhsDoL2kRm8Q3X_NnQ

Wens je een aangename vrijdag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jouw”Veranderen” Met een heel mooie muziek en knappe beeldverwerking waar je een tof gedichtje van Blauwhartje heb tussen geweven…Ik zou zo graag de wereld alleen willen veranderen in een zee van liefde,begrip, respect en vriendschap voor elkaar.. Die men nu, zo blijkt alle dagen minder aanvaard. Vele landen in oorlog en geweld. Zelfs kinderen dwingt men tot geweld. Zij en vele mensen beseffen niet, dat de wereld alle dagen meer ontkleurd. Men wil enkel nog macht, waardoor de wereld langzaam veranderd in een eeuwige macht. Daarom zou ik zo graag de wereld willen veranderen in liefde vrede en zonder geweld. Al wouw ik dat graag willen. In mijn eentje kan ik niets beginnen. We zullen samen aan iets beginnen. Willen we in de wereld en elkaar weer aan kunnen beginnen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige zaterdag toe met vriendelijke groeten van Walter.

Veranderen

Foto bericht.https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=auth/exm=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_1https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_0// <![CDATA[
(function(){(function(){function e(a){this.t={};this.tick=function(a,c,b){var d=void 0!=b?b:(new Date).getTime();this.t[a]=[d,c];if(void 0==b)try{window.console.timeStamp("CSI/"+a)}catch(e){}};this.tick("start",null,a)}var a;window.performance&&(a=window.performance.timing);var f=a?new e(a.responseStart):new e;window.jstiming={Timer:e,load:f};if(a){var c=a.navigationStart,d=a.responseStart;0=c&&(window.jstiming.srt=d-c)}if(a){var b=window.jstiming.load;0=c&&(b.tick(“_wtsrt”,void 0,c),b.tick(“wtsrt_”,
“_wtsrt”,d),b.tick(“tbsd_”,”wtsrt_”))}try{a=null,window.chrome&&window.chrome.csi&&(a=Math.floor(window.chrome.csi().pageT),b&&0<c&&(b.tick("_tbnd",void 0,window.chrome.csi().startE),b.tick("tbnd_","_tbnd",c))),null==a&&window.gtbExternal&&(a=window.gtbExternal.pageT()),null==a&&window.external&&(a=window.external.pageT,b&&0// <![CDATA[
var OZ_pageStartTime = (new Date()).getTime(); var OZ_buildLabel = 'es_oz_20150910.17_p0'; var OZ_pathPrefix = '\/u\/0'; var OZ_jsVersion = 'RRPQI-WnB8M.en_GB.'; var OZ_windowName = 'oz'; var OZ_lang = 'en'; var OZ_afsid = '-4444643827274890614';var OZ_initWidget = 1;var OZ_footerLocale = 1;var OZ_cssUrl = '\/_\/scs\/apps-static\/_\/ss\/k\x3doz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O\/am\x3dAVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB\/d\x3d0\/rs\x3dAGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg';(function(){var l=this,n=function(b,a,c){b=b.split(".");c=c||l;b[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+b[0]);for(var d;b.length&&(d=b.shift());)b.length||void 0===a?c[d]?c=c[d]:c=c[d]={}:c[d]=a},aa=function(){},ba=function(b){var a=typeof b;if("object"==a)if(b){if(b instanceof Array)return"array";if(b instanceof Object)return a;var c=Object.prototype.toString.call(b);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof b.length&&"undefined"!=typeof b.splice&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&
!b.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof b.call&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&!b.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==a&&"undefined"==typeof b.call)return"object";return a},ca=function(b,a){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var a=c.slice();a.push.apply(a,arguments);return b.apply(this,a)}},da=Date.now||function(){return+new Date},ea=function(b,a){n("OZ_wizbind",
b,a)};var fa=function(b,a){ea({trigger:function(a){var d=b.g(a.type);d||(r(b,a.type),d=b.g(a.type));d.call((a.target||a.srcElement).ownerDocument.documentElement,a)},bind:function(a){b.b=a;b.f&&(0<b.f.length&&a(b.f),b.f=null)}},a)};var ga=function(b,a){if(null===a)return!1;if("contains"in b&&1==a.nodeType)return b.contains(a);if("compareDocumentPosition"in b)return b==a||Boolean(b.compareDocumentPosition(a)&16);for(;a&&b!=a;)a=a.parentNode;return a==b};var ha={};var ia=function(b,a){return function(c){c||(c=window.event);return a.call(b,c)}},t=function(b){b=b.target||b.srcElement;!b.getAttribute&&b.parentNode&&(b=b.parentNode);return b},ja="undefined"!=typeof navigator&&/Macintosh/.test(navigator.userAgent),ka="undefined"!=typeof navigator&&!/Opera/.test(navigator.userAgent)&&/WebKit/.test(navigator.userAgent),ma={A:1,INPUT:1,TEXTAREA:1,SELECT:1,BUTTON:1},na=function(){this._mouseEventsPrevented=!0},oa={A:13,BUTTON:0,CHECKBOX:32,COMBOBOX:13,GRIDCELL:13,LINK:13,
LISTBOX:13,MENU:0,MENUBAR:0,MENUITEM:0,MENUITEMCHECKBOX:0,MENUITEMRADIO:0,OPTION:0,RADIO:32,RADIOGROUP:32,RESET:0,SUBMIT:0,TAB:0,TREE:13,TREEITEM:13},pa={CHECKBOX:1,OPTION:1,RADIO:1};var qa=function(){this.j=[];this.a=[];this.c=[];this.i={};this.b=null;this.f=[]},ra="undefined"!=typeof navigator&&/iPhone|iPad|iPod/.test(navigator.userAgent),sa=String.prototype.trim?function(b){return b.trim()}:function(b){return b.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},ta=/\s*;\s*/,va=function(b,a){return function(c){var d;var e=a,f;if("click"==e&&(ja&&c.metaKey||!ja&&c.ctrlKey||2==c.which||null==c.which&&4==c.button||c.shiftKey))e="clickmod";else{var g;g=c.which||c.keyCode||c.key;ka&&3==g&&(g=
13);if(13!=g&&32!=g)g=!1;else{var h=t(c);f=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase();var k;(k="keydown"!=c.type)||("getAttribute"in h?(k=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase(),k="TEXT"!=k&&"TEXTAREA"!=k&&"PASSWORD"!=k&&"SEARCH"!=k&&("COMBOBOX"!=k||"INPUT"!=h.tagName.toUpperCase())&&!h.isContentEditable):k=!1,k=!k);(k=k||c.ctrlKey||c.shiftKey||c.altKey||c.metaKey||"INPUT"==h.tagName.toUpperCase()&&h.type&&h.type.toUpperCase()in pa&&32==g)||((k=h.tagName in ma)||(k=
h.getAttributeNode("tabindex"),k=null!=k&&k.specified),k=!(k&&0<=h.tabIndex&&!h.disabled));k?g=!1:(h="INPUT"!=h.tagName.toUpperCase()||h.type,k=!(f in oa)&&13==g,g=(0==oa[f]%g||k)&&!!h)}g&&(e="clickkey")}h=c.srcElement||c.target;g=v(e,c,h,"",null);var m;for(f=h;f&&f!=this;f=f.__owner||f.parentNode){m=d=f;k=e;var p=m.__jsaction;if(!p){var B=void 0,p=null;"getAttribute"in m&&(p=m.getAttribute("jsaction"));if(B=p){p=ha[B];if(!p){for(var p={},M=B.split(ta),N=0,Ua=M?M.length:0;N<Ua;N++){var u=M[N];if(u){var O=
u.indexOf(":"),la=-1!=O,Va=la?sa(u.substr(0,O)):"click",u=la?sa(u.substr(O+1)):u;p[Va]=u}}ha[B]=p}m.__jsaction=p}else p=ua,m.__jsaction=p}"clickkey"==k?k="click":"click"!=k||p.click||(k="clickonly");m={h:k,action:p[k]||"",event:null,m:!1};if(m.m||m.action)break}m&&(g=v(m.h,m.event||c,h,m.action||"",d,g.timeStamp));g&&"touchend"==g.eventType&&(g.event._preventMouseEvents=na);if(m&&m.action){if(f="clickkey"==e)f=t(c),f=(f.type||f.tagName).toUpperCase(),(f=32==(c.which||c.keyCode||c.key)&&"CHECKBOX"!=
f)||(h=t(c),f=(h.getAttribute("role")||h.tagName).toUpperCase(),h=h.type,f="BUTTON"==f||!!h&&!(h.toUpperCase()in pa));f&&(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if("mouseenter"==e||"mouseleave"==e)if(f=c.relatedTarget,!("mouseover"==c.type&&"mouseenter"==e||"mouseout"==c.type&&"mouseleave"==e)||f&&(f===d||ga(d,f)))g.action="",g.actionElement=null;else{var e={},q;for(q in c)"function"!==typeof c[q]&&"srcElement"!==q&&"target"!==q&&(e[q]=c[q]);e.type="mouseover"==c.type?"mouseenter":
"mouseleave";e.target=e.srcElement=d;e.bubbles=!1;g.event=e;g.targetElement=d}}else g.action="",g.actionElement=null;d=g;b.b&&(q=v(d.eventType,d.event,d.targetElement,d.action,d.actionElement,d.timeStamp),"clickonly"==q.eventType&&(q.eventType="click"),b.b(q,!0));if(d.actionElement){"A"!=d.actionElement.tagName||"click"!=d.eventType&&"clickmod"!=d.eventType||(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if(b.b)b.b(d);else{var C;if((q=l.document)&&!q.createEvent&&q.createEventObject)try{C=
q.createEventObject(c)}catch(jb){C=c}else C=c;d.event=C;b.f.push(d)}if("touchend"==d.event.type&&d.event._mouseEventsPrevented){c=d.event;for(var kb in c);da()}}}},v=function(b,a,c,d,e,f){return{eventType:b,event:a,targetElement:c,action:d,actionElement:e,timeStamp:f||da()}},ua={},wa=function(b,a){return function(c){var d=b,e=a,f=!1;"mouseenter"==d?d="mouseover":"mouseleave"==d&&(d="mouseout");if(c.addEventListener){if("focus"==d||"blur"==d||"error"==d||"load"==d)f=!0;c.addEventListener(d,e,f)}else c.attachEvent&&
("focus"==d?d="focusin":"blur"==d&&(d="focusout"),e=ia(c,e),c.attachEvent("on"+d,e));return{h:d,g:e,l:f}}},r=function(b,a){if(!b.i.hasOwnProperty(a)){var c=va(b,a),d=wa(a,c);b.i[a]=c;b.j.push(d);for(c=0;c<b.a.length;++c){var e=b.a[c];e.b.push(d.call(null,e.a))}"click"==a&&r(b,"keydown")}};qa.prototype.g=function(b){return this.i[b]};
var xa=function(b,a){var c=a.a;ra&&(c.style.cursor="pointer");for(c=0;c<b.j.length;++c)a.b.push(b.j[c].call(null,a.a))},ya=function(b){this.a=b;this.b=[]},Aa=function(b,a){for(var c=0;c<a.length;++c)if(a[c].a!=b.a&&za(a[c].a,b.a))return!0;return!1},za=function(b,a){for(;b!=a&&a.parentNode;)a=a.parentNode;return b==a};n("OZ_wizstart",function(b){var a=new qa;b=b||window;var c=b.document.documentElement,d=new ya(c);b:{for(var e=0;e<a.a.length;e++)if(za(a.a[e].a,c)){c=!0;break b}c=!1}if(c)a.c.push(d);else{xa(a,d);a.a.push(d);for(var d=a.c.concat(a.a),c=[],e=[],f=0;f<a.a.length;++f){var g=a.a[f];if(Aa(g,d)){c.push(g);for(var h=0;h<g.b.length;++h){var k=g.a,m=g.b[h];k.removeEventListener?k.removeEventListener(m.h,m.g,m.l):k.detachEvent&&k.detachEvent("on"+m.h,m.g)}g.b=[]}else e.push(g)}for(f=0;fparseFloat(b))?String(a):b})();var Ja=/^(?:([^:/?#.]+):)?(?:\/\/(?:([^/?#]*)@)?([^/#?]*?)(?::([0-9]+))?(?=[/#?]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?$/,Ka=function(b){if(x){x=!1;var a=l.location;if(a){var c=a.href;if(c&&(c=(c=Ka(c)[3]||null)?decodeURI(c):c)&&c!=a.hostname)throw x=!0,Error();}}return b.match(Ja)},x=Ha,La=function(b,a,c,d){for(var e=c.length;0<=(a=b.indexOf(c,a))&&a<d;){var f=b.charCodeAt(a-1);if(38==f||63==f)if(f=b.charCodeAt(a+e),!f||61==f||38==f||35==f)return a;a+=e+1}return-1},Ma=/#|$/,Na=/[?&]($|#)/;var y=function(b,a,c,d){(new Image).src="/_/resourcefailure?type="+b+"&hl="+encodeURIComponent(c)+(d?"&reason="+encodeURIComponent(d):"")+"&url="+encodeURIComponent(a);if("css"==b&&(b=window,a=b.document.body,b.getComputedStyle&&"hidden"==b.getComputedStyle(a,null).visibility))for(c=document.createElement("div"),c.setAttribute("style","display: none;"),c.innerHTML=a.innerHTML,d=document.createElement("iframe"),d.setAttribute("src","/_/css-load-error/"),d.setAttribute("frameborder",0),d.setAttribute("height",
b.innerHeight-40),d.setAttribute("width","100%"),a.innerHTML="",a.appendChild(d),a.appendChild(c),b=document.getElementsByTagName("style"),a=0,c=b.length;a<c;a++)(d=b[a])&&d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d)};n("oz.reportError",y,void 0);var z=function(b){var a=document.createElement("style");a.type="text/css";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);a.styleSheet?a.styleSheet.cssText=b:a.appendChild(document.createTextNode(b))};var Oa,A=window.OZ_prog=0,Pa=function(){var b=window;!b._jsl&&AD.indexOf(“?”)?”?”:”&”)+”rdipvld=1″+Wa[2];window.location=D}
for(var E=Sa(),F=0;FK)H=null;else{var L=I.indexOf(“&”,K);if(0>L||L>J)L=J;K+=Xa.length+1;H=decodeURIComponent(I.substr(K,L-K).replace(/\+/g,” “))}H&&(Ra[G]=H);for(var P=E,Ya=G,Q=P.search(Ma),R=0,S=void 0,T=[];0<=(S=La(P,R,Ya,Q));)T.push(P.substring(R,S)),R=Math.min(P.indexOf("&",S)+1||Q,Q);T.push(P.substr(R));E=T.join("").replace(Na,"$1")}var Za=window;
if(Za.history&&Za.history.pushState){var U=window;U.opera||U.history.replaceState(null,U.document.title||"",E)}var V=l.OZ_pathPrefix,$a=Ka(Sa()),W=$a[5]||"",ab=$a[7]||"";ab&&(V&&0==W.indexOf(V)&&(W=W.substr(V.length)),0==W.indexOf("/")&&(W=W.substr(1)),W!=ab&&z(".maybe-hide {visibility:hidden}"));window.setTimeout(Pa,3E4);var X=window,Y=ca(function(b){b.OZ_clickCount+=1},X),bb=ca(function(b,a){b.removeEventListener?b.removeEventListener("click",a,!1):b.detachEvent&&b.detachEvent("onclick",a)},X,Y);
window.OZ_clickCount=0;X.addEventListener?(X.addEventListener("click",Y,!1),X.addEventListener("load",bb,!1)):X.attachEvent&&(X.attachEvent("onclick",Y),X.attachEvent("onload",bb));var cb=function(){};var db,Z=function(){};(function(){function b(){}b.prototype=cb.prototype;Z.b=cb.prototype;Z.prototype=new b;Z.a=function(a,b,d){for(var e=Array(arguments.length-2),f=2;f<arguments.length;f++)e[f-2]=arguments[f];return cb.prototype[b].apply(a,e)}})();
var eb=function(){var b;a:{var a=db;if(!a.a&&"undefined"==typeof XMLHttpRequest&&"undefined"!=typeof ActiveXObject){for(var c=["MSXML2.XMLHTTP.6.0","MSXML2.XMLHTTP.3.0","MSXML2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"],d=0;dd)try{var d=0,e=a.getResponseHeader(“X-Framework-CSS-Blocks”),f=a.responseText;e||(e=”/”==f.charAt(0)&&”*”==f.charAt(1)?f.substring(2,f.indexOf(“*/”)):null)&&(d=2+e.length+2);if(e){for(var e=e.split(“,”),g=0;g<e.length;g++){var h=Number(e[g]);z(f.substr(d,h));d+=h}d<f.length&&z(f.substr(d))}else z(f),gb()&&y("css",b,c.OZ_lang,"nooffsets");c.setTimeout(function(){for(var a=!1,d=0,e=document.styleSheets.length;d<
e;d++){var g=document.styleSheets[d];if((g=g.cssRules||g.rules)&&0greetje hornstra – Google+// &lt;link rel=”stylesheet” id=”ss” href=”/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O/am=AVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB/d=0/rs=AGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg”&gt;
//www.gstatic.com/og/_/js/k=og.og.en_US.lPxDdGLfRHY.O/rt=j/t=zcms/m=ld,sy62,d,sy79,gl,is,id,nb,nw,sb,sd,st,awd,p,vd,lod,eld,ip,dp,cpd,sy69,sy72,drt,bd/rs=AA2YrTstJe4ia7FpAhsDoL2kRm8Q3X_NnQ

Wens je een aangename vrijdag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jouw”Veranderen” Met een heel mooie muziek en knappe beeldverwerking waar je een tof gedichtje van Blauwhartje heb tussen geweven…Ik zou zo graag de wereld alleen willen veranderen in een zee van liefde,begrip, respect en vriendschap voor elkaar.. Die men nu, zo blijkt alle dagen minder aanvaard. Vele landen in oorlog en geweld. Zelfs kinderen dwingt men tot geweld. Zij en vele mensen beseffen niet, dat de wereld alle dagen meer ontkleurd. Men wil enkel nog macht, waardoor de wereld langzaam veranderd in een eeuwige macht. Daarom zou ik zo graag de wereld willen veranderen in liefde vrede en zonder geweld. Al wouw ik dat graag willen. In mijn eentje kan ik niets beginnen. We zullen samen aan iets beginnen. Willen we in de wereld en elkaar weer aan kunnen beginnen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige zaterdag toe met vriendelijke groeten van Walter.

Bron: Veranderen

WANNEER IK EENS HEEL RIJK ZOU ZIJN

Foto post.

Source: WANNEER IK EENS HEEL RIJK ZOU ZIJN

https://greetjehornstra.wordpress.com/2011/12/06/wanneer-ik-eens-heel-rijk-zou-zijn/ Wanneer ik eens rijk zou zijn…powerpoint – Greetje.
Wens je een aangename maandag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jou “Wanneer ik eens rijk zou zijn”. Mooie muziek en prachtige beeldverwerking waar je gedichtje mooi tot zijn recht kwam…Wanneer ik eens rijk zou zijn, zou ik al mijn geld aan wie me dierbaar was geven. Dan waren we allemaal welgesteld. Maar helaas ik heb geen rijkdom in de vorm van materiaal . Maar toch ben ik één van de rijkste, die hier op de wereld staat. Want mijn rijkdom heb ik verscholen in mijn hart en mijn ziel. , dat steeds weer uit wil komen als ik mijn vrienden weer eens zie. Dan voel ik de behoeften om te leven met heel mijn hart. En dit is het mooiste wat ik ooit heb gehad. En het is die rijke rijkdom die ik wil delen met jou en alle lieve mensen waarvan ik zoveel hou….Prachtwerkje Greetje, proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige maandag toe met vriendelijke groeten van Walter.

WIE ZOEKT NAAR HET GELUK …

Foto bericht.

Bron: WIE ZOEKT NAAR HET GELUK …

https://greetjehornstra.wordpress.com/2011/11/26/wie-zoekt-naar-het-geluk/ Wie zoekt naar het geluk: powrpoint – Greetje.
Wens je een aangename maandag toe greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Wie zoekt het geluk” met prachtige muziek en mooie beeldverwerking waar je de kleuren in elkaar liet vloeien met een leuk gedichtje van Blauwhartje die er mooi in verwerkt heeft…Wie zoekt naar het geluk vindt het niet. Wie niet om zich heen kijkt vind geen dromen. Wie een ander het geluk niet gunt, zal het nooit tegenkomen.. geluk zit in kleine dingen, een vriendelijk gebaar, een handdruk en een kaartje met nu en dan een lief woordje. Allemaal kleine plukjes geluk die zoveel waarde geven aan het leven. Maar waar zoveel mensen dagelijks overheen kijken, en dat niet zien als geluk. Omdat men verwacht dat geluk iets groots is, en vaak niet te verwezenlijken is. Terwijl men het geluk dagelijks met de voeten tart. Geluk heeft geen omvang noch geldwaarde, en het kan niet door iemand worden gegeven. Men denkt zo onterecht dat geluk u zo voorbijloopt. Toch vergeten ze hun ogen te openen, die ze voor het geluk hebben gesloten. geluk is iets dat je ziet, als je het wilt zien. dan alleen vindt je geluk…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor, ik wens je nog een gezellige maandag toe met vriendelijke groeten van Walter.

IK DENK AAN

Foto bericht.https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/09/05/ik-denk-aan/#comments
Ik denk aan…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename zaterdag toe Greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Ik denk aan” met heel mooie muziek en een prachtige beeldverwerking met prachtig gedichtje van Ben van Klinken…Ik denk aan de levenslessen die ik heb mogen krijgen. Ik denk aan de ervaringen die ik al jaren heb opgelopen. Onschatbaar van waarde, je kan ze nergens kopen. Ik denk aan die mensen die ik heb mogen ontmoeten. Van vele krijg ik nog warmte, en sommige vergeten je te groeten. Ik denk aan de gevoelens die ik heb mogen delen. Ze houden me staande. Dat kan me wat schelen. Ik denk aan het heden wat ik er van maak. Ik draag uit mijn liefde, en schiet altijd raak. Ik denk aan nu en morgen, en laat het gebeuren. Dan heb ik overmorgen weer wat anders om over te zeuren. Ik denk aan mijn leven, wat heb ik gedaan. En met wat ik weet. Jou altijd bijstaan…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor, ik wens je nog een gezellige zaterdagavond toe met vriendelijke groeten van Walter.

Bron: IK DENK AAN

COMPLIMENT

https://greetjehornstra.wordpress.com/Foto bericht.

Bron: COMPLIMENT

https://greetjehornstra.wordpress.com/
Compliment…powepoint Greetje.
Wens je een aangename donderdagavond toe Greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Compliment” Met heel mooie muziek en prachtige foto’s van Irma die voor een mooie beeldverwerking zorgden. Iedereen krijgt graag een compliment. Het maakt niet uit wie je bent. Een beetje aandacht voor hem of haar doet wonderen, echt waar. Welk mens wordt niet graag een beetje gewaardeerd. De aandacht of hulp is toch niet verkeerd? Als me”n zijn best doet en zich met hart en ziel inzet, dat is dan toch een reden voor een mooi boeket. Wie wil niet graag een beetje aandacht, voor alles wat ie heeft bedacht. Wie vindt het niet leuk om soms te horen Wow dat was geweldig, dat klinkt als muziek in de oren. Complimentjes kun je geven op verschillende manieren. Even bellen, een facebookbericht of in een mooi gedicht. Het hoeft niet altijd overdreven te zijn. Een glimlach of een schouderklopje is ook goed voor het brein. Waarom het om gaat, en dat is hele punt: is dat je laat merken dat je het kunt. Een compliment geven is soms leuker dan er een te krijgen. Dat is toch veel leuker dan gewoon zwijgen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige donderdagavond toe met vriendelijke groeten van Walter.

Twelfth Sunday after Pentecost: Proper 15B

Twaalfde zondag na Pinksteren: Juiste 15B
Proef en zie dat de Heer Is Good
1 Kings 2: 10-12; 3: 3-14 : Psalm 111 of Spreuken 9: 1-6 : Psalm 34: 9-14 : Efeziërs 5: 15-20 : Johannes 6: 51-58

Er is een benoemde tijd waarin we worden uitgenodigd onze kinderlijke denken weg te zetten en voeden zich met de wijsheid en Gods Woord. God spreekt door de wijsheid van Salomo roept naar ons:

“Kom, eet mijn eten
. en drinken wijn Ik heb gemengde
Laat je eenvoudige manieren en je zult leven;
. wandelen in de weg van inzicht “(Spreuken 9: 5-6)

Het leven is moeilijk. De weg is vaak moeilijk om te navigeren. Er is zo veel dingen te overwegen. Koning Salomo begreep dit. Wat als hij moest het volk regeren door zijn eigen wijsheid en talent? Zo bad hij:

En nu, HEERE, mijn God, u hebt uw knecht koning in de plaats van mijn vader David gemaakt, maar ik ben slechts een klein kind; Ik weet niet hoe om te gaan of te gaan. En Uw knecht is in het midden van de mensen die je hebt gekozen, een groot volk, zo talrijk dat ze niet kunnen worden geteld of geteld. Geven een inzicht in het achterhoofd om uw mensen te regeren, kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad dan Uw knecht; ? want wie kan dit uw groot volk te regeren “(1 Koningen 3: 7-9)

Niemand van ons heeft de wijsheid die we nodig hebben voor de uitdagingen van het leven. Wetende dat is een goede start. Wenden zich tot God om hulp is het juiste alternatief. Waarom hebben we moeten bewijzen dat we dingen kunnen doen alle door ons?

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid,
die handelen over een goed begrip,
zijn lof in der eeuwigheid. (Psalm 111: 10)

We zijn niet op onze eigen. God is met ons en zal ons helpen. Echter, de verleider vertelt ons dat we kunnen zijn als God en weet alle dingen. Hij deed dat in de hof van Eden en hij is nog steeds te vertellen dat leugen. Moeten we hem nog geloven?

Jezus is de enige die ons kan voorbereiden op de wereld te komen. De enige die gekwalificeerd is om ons voor te bereiden voor de volgende is Degene die van boven kwam. Jezus zei:

“Zeer waarlijk, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Mensenzoon en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Degenen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven, en Ik zal hen doen opstaan ​​op de laatste dag; voor mijn vlees is ware voedsel en mijn bloed is ware drank. Degenen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hen. Net als de levende Vader Mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, dus wie eet me zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel kwam, niet dat wat uw voorouders aten, en ze stierven. . Maar degene die dit brood eet zal eeuwig leven “(Johannes 6: 53-58)

Zijn we klaar voor het brood van de hemel? Het is een vrijelijk aan ons gegeven. Maar we moeten proeven. We moeten het proberen. We moeten het eten. De psalmist schreef:

Smaakt en ziet dat de Heer is goed,
gelukkig zijn degenen die op Hem betrouwen.
O vrezen de Heer , je zijn heiligen,
voor degenen die vrezen hem geen gebrek. (Psalm 34: 8-9)

Afgelopen zondag hebben we gesproken over de bruiloft van het Lam. Dat feest begint nu voor degenen die het geloof, die horen wat de Geest zegt tot de kerken. Het is tijd om te wandelen in de wegen van inzicht – Gods inzicht.

Eleventh Sunday after Pentecost: Proper 14B

Elfde zondag na Pinksteren: Juiste 14B
tafelBruiloftsfeest van het Lam
2 Samuel 18: 5-9, 15, 31-33 , Psalm 130 of 1 Koningen 19: 4-8 ; Psalm 34: 1-8 ; Efeziërs 4: 25-5: 2 ; Johannes 6:35, 41-51

Dit is de derde homilie van een trilogie van preken . We hebben besproken wat wonderbaarlijke voedingen van de Heer. Laten we nu een andere voeding die ze allemaal overtreft bespreken.

Elia leefde in een tijd van wanhoop. We lezen in de huidige Oude Testament les:

Elia ging een dag in de woestijn, en kwam, en zat onder een eenzame bezem boom. Hij vroeg dat hij zou sterven: “Het is genoeg; nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. “Toen ging hij onder de bezem boom en viel in slaap. Plotseling raakte een engel hem aan en zei tot hem: “Sta op en eet.” Hij keek, en er op zijn hoofd was een taart gebakken op hete stenen, en een kruik water. Hij at en dronk, en ging weer naar beneden. De Engel des HEEREN kwam er een tweede keer, raakte hem aan en zei: “Sta op en eet, anders zal de reis te veel voor u zijn.” Hij stond op, en aten en dronken; toen ging hij in de kracht van dat voedsel, veertig dagen en veertig nachten op de berg Horeb van God. (1 Koningen 19: 4-8)

Mijn vader had een gezegde: “Het is goedkoper om het voedsel wetsvoorstel dan de factuur van de dokter te betalen.” Ik geloof dat er veel waarheid in wat hij zei was. We moeten goed eten te houden onze kracht en gezondheid. Eten is een zeer sterke drug die zelfs van invloed op de manier waarop we voelen en denken. Elia voelde vervallen en depressief, maar hij kreeg een aantal goede raad: “. Sta op en eet” Brood is wel de Het helpt ondersteunen ons langs de weg “personeel van het leven.”.

Er is nog een brood dat ook ondersteunt ons. Het ondersteunt ons in dit leven en in het leven te komen. Dit brood is de “levende brood.” De persoon die het gaf die naam was en is dat levende brood genoemd. Zijn naam is Jezus en we dringend Zijn voedsel nodig.

Jezus zei tegen de mensen: “Ik ben het brood des levens. Wie bij mij komt zal nooit honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

Zoals in Elia’s dag, dus we leven in een tijd van wanhoop. Velen niet herkennen, zelfs christenen. Wanneer om rond te kijken. Dingen uit elkaar te vallen. Christenen worden vervolgd over de hele wereld, en ze beginnen om de hitte in Amerika voelen. Meer dan ooit moeten we op de kracht van onze God door gebed, vasten en de Heilige Communie te nemen. We worden geconfronteerd met monumentale opdrachten en wij de Here Jezus nodig hebt voor elke stap die we nemen. De stappen vooruit steeds moeilijker geworden. Zijn wij bereid? Elia was niet, maar God hem versterkt. God wil ons versterken. Hij wil ons voor te bereiden. Maar velen Hem negeren en sommige christenen zijn gewoon weg te lopen omdat ze om te trouwen met deze wereld.

Voor degenen die willen luisteren, voor degenen die Zijn roep horen, vandaag brief les omschrijft de voorbereiding die God verlangt. De apostel Paulus schrijft:

Zet van u weg al bitterheid en toorn en woede en ruzie en laster, samen met alle boosheid, en wees lief voor elkaar, barmhartig, vergevende elkander, zoals God in Christus u vergeven heeft. Daarom navolgers van God, als geliefde kinderen, en leven in de liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons, een geurige aanbod en offer aan God. (Efeziërs 4: 25-5: 2)

Dit lijkt misschien een recept, maar de sleutel is in de liefde te leven. Laten we Gods liefde was over ons, waardoor genezing en het wegwassen van onze zonden en onrechtmatige verlangens.

Wat is dit feest voor die God vraagt ​​van ons voor te bereiden? Op het eiland Patmos, John kreeg een visioen van een andere voeding, door Jezus, dat was gewoon niet van deze wereld:

Toen hoorde ik wat leek op de stem van een grote schare zijn, als het geluid van vele wateren en als het geluid van machtige thunderpeals, roepende,

“Halleluja
Want de Heer onze God
, de Almachtige regeert.
Laten we ons verheugen en juichen
en geef hem de eer,
want de bruiloft des Lams is gekomen,
en zijn bruid heeft zich gereedgemaakt,
om haar het is verleend om te worden bekleed
met fijn linnen, helder en zuiver “-

voor de fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.

En de engel zeide tot mij: ‘Schrijf dit:. Gezegend zijn zij die worden uitgenodigd om het bruiloftsmaal van het Lam. “” Dat zijn ware woorden van God “En Hij zeide tot mij, (Openbaring 19: 6-9)