Veranderen

Foto bericht.

Bron: Veranderen

Wens je Een Aangename vrijdag teen Greetje, bedankt voor Het Prachtige werkje van Jouw “Veranderen” Met Een heel mooie muziek en knappe Beeldverwerking Waar je Een tof gedichtje van Blauwhartje heb Tussen geweven … Ik Zou Zo Graag de Wereld Alleen Willen Veranderen In een zee van Liefde, Begrip, respect en vriendschap for Elkaar .. Die mannen nu, Zo blijkt alle dagen oppas aanvaard. Vele Landen in oorlog en geweld. Zelfs Kinderen dwingt mensen tot geweld. ZIJ en Vele Mensen beseffen niet, DAT de Wereld alle dagen meer ontkleurd. Men wil Enkel Nog macht, waardoor de Wereld Langzaam veranderd In een eeuwige macht. Daarom Zou ik Zo Graag de Wereld Willen Veranderen in liefde vrede en zonder geweld. Al wouw ik dat Graag Willen. In mijn eentje Kan ik Niets Beginnen. We Zullen Samen aan IETS Beginnen. Willen we in de Wereld en Elkaar Weer aan Kunnen Beginnen … Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor. Ik Wens je nog Een gezellige zaterdag teen met vriendelijke groeten van Walter.

Veranderen

Foto bericht.

Bron: Veranderen

https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=auth/exm=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_1https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_0// <![CDATA[
(function(){(function(){function e(a){this.t={};this.tick=function(a,c,b){var d=void 0!=b?b:(new Date).getTime();this.t[a]=[d,c];if(void 0==b)try{window.console.timeStamp("CSI/"+a)}catch(e){}};this.tick("start",null,a)}var a;window.performance&&(a=window.performance.timing);var f=a?new e(a.responseStart):new e;window.jstiming={Timer:e,load:f};if(a){var c=a.navigationStart,d=a.responseStart;0=c&&(window.jstiming.srt=d-c)}if(a){var b=window.jstiming.load;0=c&&(b.tick(“_wtsrt”,void 0,c),b.tick(“wtsrt_”,
“_wtsrt”,d),b.tick(“tbsd_”,”wtsrt_”))}try{a=null,window.chrome&&window.chrome.csi&&(a=Math.floor(window.chrome.csi().pageT),b&&0<c&&(b.tick("_tbnd",void 0,window.chrome.csi().startE),b.tick("tbnd_","_tbnd",c))),null==a&&window.gtbExternal&&(a=window.gtbExternal.pageT()),null==a&&window.external&&(a=window.external.pageT,b&&0// <![CDATA[
var OZ_pageStartTime = (new Date()).getTime(); var OZ_buildLabel = 'es_oz_20150910.17_p0'; var OZ_pathPrefix = '\/u\/0'; var OZ_jsVersion = 'RRPQI-WnB8M.en_GB.'; var OZ_windowName = 'oz'; var OZ_lang = 'en'; var OZ_afsid = '-4444643827274890614';var OZ_initWidget = 1;var OZ_footerLocale = 1;var OZ_cssUrl = '\/_\/scs\/apps-static\/_\/ss\/k\x3doz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O\/am\x3dAVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB\/d\x3d0\/rs\x3dAGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg';(function(){var l=this,n=function(b,a,c){b=b.split(".");c=c||l;b[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+b[0]);for(var d;b.length&&(d=b.shift());)b.length||void 0===a?c[d]?c=c[d]:c=c[d]={}:c[d]=a},aa=function(){},ba=function(b){var a=typeof b;if("object"==a)if(b){if(b instanceof Array)return"array";if(b instanceof Object)return a;var c=Object.prototype.toString.call(b);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof b.length&&"undefined"!=typeof b.splice&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&
!b.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof b.call&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&!b.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==a&&"undefined"==typeof b.call)return"object";return a},ca=function(b,a){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var a=c.slice();a.push.apply(a,arguments);return b.apply(this,a)}},da=Date.now||function(){return+new Date},ea=function(b,a){n("OZ_wizbind",
b,a)};var fa=function(b,a){ea({trigger:function(a){var d=b.g(a.type);d||(r(b,a.type),d=b.g(a.type));d.call((a.target||a.srcElement).ownerDocument.documentElement,a)},bind:function(a){b.b=a;b.f&&(0<b.f.length&&a(b.f),b.f=null)}},a)};var ga=function(b,a){if(null===a)return!1;if("contains"in b&&1==a.nodeType)return b.contains(a);if("compareDocumentPosition"in b)return b==a||Boolean(b.compareDocumentPosition(a)&16);for(;a&&b!=a;)a=a.parentNode;return a==b};var ha={};var ia=function(b,a){return function(c){c||(c=window.event);return a.call(b,c)}},t=function(b){b=b.target||b.srcElement;!b.getAttribute&&b.parentNode&&(b=b.parentNode);return b},ja="undefined"!=typeof navigator&&/Macintosh/.test(navigator.userAgent),ka="undefined"!=typeof navigator&&!/Opera/.test(navigator.userAgent)&&/WebKit/.test(navigator.userAgent),ma={A:1,INPUT:1,TEXTAREA:1,SELECT:1,BUTTON:1},na=function(){this._mouseEventsPrevented=!0},oa={A:13,BUTTON:0,CHECKBOX:32,COMBOBOX:13,GRIDCELL:13,LINK:13,
LISTBOX:13,MENU:0,MENUBAR:0,MENUITEM:0,MENUITEMCHECKBOX:0,MENUITEMRADIO:0,OPTION:0,RADIO:32,RADIOGROUP:32,RESET:0,SUBMIT:0,TAB:0,TREE:13,TREEITEM:13},pa={CHECKBOX:1,OPTION:1,RADIO:1};var qa=function(){this.j=[];this.a=[];this.c=[];this.i={};this.b=null;this.f=[]},ra="undefined"!=typeof navigator&&/iPhone|iPad|iPod/.test(navigator.userAgent),sa=String.prototype.trim?function(b){return b.trim()}:function(b){return b.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},ta=/\s*;\s*/,va=function(b,a){return function(c){var d;var e=a,f;if("click"==e&&(ja&&c.metaKey||!ja&&c.ctrlKey||2==c.which||null==c.which&&4==c.button||c.shiftKey))e="clickmod";else{var g;g=c.which||c.keyCode||c.key;ka&&3==g&&(g=
13);if(13!=g&&32!=g)g=!1;else{var h=t(c);f=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase();var k;(k="keydown"!=c.type)||("getAttribute"in h?(k=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase(),k="TEXT"!=k&&"TEXTAREA"!=k&&"PASSWORD"!=k&&"SEARCH"!=k&&("COMBOBOX"!=k||"INPUT"!=h.tagName.toUpperCase())&&!h.isContentEditable):k=!1,k=!k);(k=k||c.ctrlKey||c.shiftKey||c.altKey||c.metaKey||"INPUT"==h.tagName.toUpperCase()&&h.type&&h.type.toUpperCase()in pa&&32==g)||((k=h.tagName in ma)||(k=
h.getAttributeNode("tabindex"),k=null!=k&&k.specified),k=!(k&&0<=h.tabIndex&&!h.disabled));k?g=!1:(h="INPUT"!=h.tagName.toUpperCase()||h.type,k=!(f in oa)&&13==g,g=(0==oa[f]%g||k)&&!!h)}g&&(e="clickkey")}h=c.srcElement||c.target;g=v(e,c,h,"",null);var m;for(f=h;f&&f!=this;f=f.__owner||f.parentNode){m=d=f;k=e;var p=m.__jsaction;if(!p){var B=void 0,p=null;"getAttribute"in m&&(p=m.getAttribute("jsaction"));if(B=p){p=ha[B];if(!p){for(var p={},M=B.split(ta),N=0,Ua=M?M.length:0;N<Ua;N++){var u=M[N];if(u){var O=
u.indexOf(":"),la=-1!=O,Va=la?sa(u.substr(0,O)):"click",u=la?sa(u.substr(O+1)):u;p[Va]=u}}ha[B]=p}m.__jsaction=p}else p=ua,m.__jsaction=p}"clickkey"==k?k="click":"click"!=k||p.click||(k="clickonly");m={h:k,action:p[k]||"",event:null,m:!1};if(m.m||m.action)break}m&&(g=v(m.h,m.event||c,h,m.action||"",d,g.timeStamp));g&&"touchend"==g.eventType&&(g.event._preventMouseEvents=na);if(m&&m.action){if(f="clickkey"==e)f=t(c),f=(f.type||f.tagName).toUpperCase(),(f=32==(c.which||c.keyCode||c.key)&&"CHECKBOX"!=
f)||(h=t(c),f=(h.getAttribute("role")||h.tagName).toUpperCase(),h=h.type,f="BUTTON"==f||!!h&&!(h.toUpperCase()in pa));f&&(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if("mouseenter"==e||"mouseleave"==e)if(f=c.relatedTarget,!("mouseover"==c.type&&"mouseenter"==e||"mouseout"==c.type&&"mouseleave"==e)||f&&(f===d||ga(d,f)))g.action="",g.actionElement=null;else{var e={},q;for(q in c)"function"!==typeof c[q]&&"srcElement"!==q&&"target"!==q&&(e[q]=c[q]);e.type="mouseover"==c.type?"mouseenter":
"mouseleave";e.target=e.srcElement=d;e.bubbles=!1;g.event=e;g.targetElement=d}}else g.action="",g.actionElement=null;d=g;b.b&&(q=v(d.eventType,d.event,d.targetElement,d.action,d.actionElement,d.timeStamp),"clickonly"==q.eventType&&(q.eventType="click"),b.b(q,!0));if(d.actionElement){"A"!=d.actionElement.tagName||"click"!=d.eventType&&"clickmod"!=d.eventType||(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if(b.b)b.b(d);else{var C;if((q=l.document)&&!q.createEvent&&q.createEventObject)try{C=
q.createEventObject(c)}catch(jb){C=c}else C=c;d.event=C;b.f.push(d)}if("touchend"==d.event.type&&d.event._mouseEventsPrevented){c=d.event;for(var kb in c);da()}}}},v=function(b,a,c,d,e,f){return{eventType:b,event:a,targetElement:c,action:d,actionElement:e,timeStamp:f||da()}},ua={},wa=function(b,a){return function(c){var d=b,e=a,f=!1;"mouseenter"==d?d="mouseover":"mouseleave"==d&&(d="mouseout");if(c.addEventListener){if("focus"==d||"blur"==d||"error"==d||"load"==d)f=!0;c.addEventListener(d,e,f)}else c.attachEvent&&
("focus"==d?d="focusin":"blur"==d&&(d="focusout"),e=ia(c,e),c.attachEvent("on"+d,e));return{h:d,g:e,l:f}}},r=function(b,a){if(!b.i.hasOwnProperty(a)){var c=va(b,a),d=wa(a,c);b.i[a]=c;b.j.push(d);for(c=0;c<b.a.length;++c){var e=b.a[c];e.b.push(d.call(null,e.a))}"click"==a&&r(b,"keydown")}};qa.prototype.g=function(b){return this.i[b]};
var xa=function(b,a){var c=a.a;ra&&(c.style.cursor="pointer");for(c=0;c<b.j.length;++c)a.b.push(b.j[c].call(null,a.a))},ya=function(b){this.a=b;this.b=[]},Aa=function(b,a){for(var c=0;c<a.length;++c)if(a[c].a!=b.a&&za(a[c].a,b.a))return!0;return!1},za=function(b,a){for(;b!=a&&a.parentNode;)a=a.parentNode;return b==a};n("OZ_wizstart",function(b){var a=new qa;b=b||window;var c=b.document.documentElement,d=new ya(c);b:{for(var e=0;e<a.a.length;e++)if(za(a.a[e].a,c)){c=!0;break b}c=!1}if(c)a.c.push(d);else{xa(a,d);a.a.push(d);for(var d=a.c.concat(a.a),c=[],e=[],f=0;f<a.a.length;++f){var g=a.a[f];if(Aa(g,d)){c.push(g);for(var h=0;h<g.b.length;++h){var k=g.a,m=g.b[h];k.removeEventListener?k.removeEventListener(m.h,m.g,m.l):k.detachEvent&&k.detachEvent("on"+m.h,m.g)}g.b=[]}else e.push(g)}for(f=0;fparseFloat(b))?String(a):b})();var Ja=/^(?:([^:/?#.]+):)?(?:\/\/(?:([^/?#]*)@)?([^/#?]*?)(?::([0-9]+))?(?=[/#?]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?$/,Ka=function(b){if(x){x=!1;var a=l.location;if(a){var c=a.href;if(c&&(c=(c=Ka(c)[3]||null)?decodeURI(c):c)&&c!=a.hostname)throw x=!0,Error();}}return b.match(Ja)},x=Ha,La=function(b,a,c,d){for(var e=c.length;0<=(a=b.indexOf(c,a))&&a<d;){var f=b.charCodeAt(a-1);if(38==f||63==f)if(f=b.charCodeAt(a+e),!f||61==f||38==f||35==f)return a;a+=e+1}return-1},Ma=/#|$/,Na=/[?&]($|#)/;var y=function(b,a,c,d){(new Image).src="/_/resourcefailure?type="+b+"&hl="+encodeURIComponent(c)+(d?"&reason="+encodeURIComponent(d):"")+"&url="+encodeURIComponent(a);if("css"==b&&(b=window,a=b.document.body,b.getComputedStyle&&"hidden"==b.getComputedStyle(a,null).visibility))for(c=document.createElement("div"),c.setAttribute("style","display: none;"),c.innerHTML=a.innerHTML,d=document.createElement("iframe"),d.setAttribute("src","/_/css-load-error/"),d.setAttribute("frameborder",0),d.setAttribute("height",
b.innerHeight-40),d.setAttribute("width","100%"),a.innerHTML="",a.appendChild(d),a.appendChild(c),b=document.getElementsByTagName("style"),a=0,c=b.length;a<c;a++)(d=b[a])&&d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d)};n("oz.reportError",y,void 0);var z=function(b){var a=document.createElement("style");a.type="text/css";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);a.styleSheet?a.styleSheet.cssText=b:a.appendChild(document.createTextNode(b))};var Oa,A=window.OZ_prog=0,Pa=function(){var b=window;!b._jsl&&AD.indexOf(“?”)?”?”:”&”)+”rdipvld=1″+Wa[2];window.location=D}
for(var E=Sa(),F=0;FK)H=null;else{var L=I.indexOf(“&”,K);if(0>L||L>J)L=J;K+=Xa.length+1;H=decodeURIComponent(I.substr(K,L-K).replace(/\+/g,” “))}H&&(Ra[G]=H);for(var P=E,Ya=G,Q=P.search(Ma),R=0,S=void 0,T=[];0<=(S=La(P,R,Ya,Q));)T.push(P.substring(R,S)),R=Math.min(P.indexOf("&",S)+1||Q,Q);T.push(P.substr(R));E=T.join("").replace(Na,"$1")}var Za=window;
if(Za.history&&Za.history.pushState){var U=window;U.opera||U.history.replaceState(null,U.document.title||"",E)}var V=l.OZ_pathPrefix,$a=Ka(Sa()),W=$a[5]||"",ab=$a[7]||"";ab&&(V&&0==W.indexOf(V)&&(W=W.substr(V.length)),0==W.indexOf("/")&&(W=W.substr(1)),W!=ab&&z(".maybe-hide {visibility:hidden}"));window.setTimeout(Pa,3E4);var X=window,Y=ca(function(b){b.OZ_clickCount+=1},X),bb=ca(function(b,a){b.removeEventListener?b.removeEventListener("click",a,!1):b.detachEvent&&b.detachEvent("onclick",a)},X,Y);
window.OZ_clickCount=0;X.addEventListener?(X.addEventListener("click",Y,!1),X.addEventListener("load",bb,!1)):X.attachEvent&&(X.attachEvent("onclick",Y),X.attachEvent("onload",bb));var cb=function(){};var db,Z=function(){};(function(){function b(){}b.prototype=cb.prototype;Z.b=cb.prototype;Z.prototype=new b;Z.a=function(a,b,d){for(var e=Array(arguments.length-2),f=2;f<arguments.length;f++)e[f-2]=arguments[f];return cb.prototype[b].apply(a,e)}})();
var eb=function(){var b;a:{var a=db;if(!a.a&&"undefined"==typeof XMLHttpRequest&&"undefined"!=typeof ActiveXObject){for(var c=["MSXML2.XMLHTTP.6.0","MSXML2.XMLHTTP.3.0","MSXML2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"],d=0;dd)try{var d=0,e=a.getResponseHeader(“X-Framework-CSS-Blocks”),f=a.responseText;e||(e=”/”==f.charAt(0)&&”*”==f.charAt(1)?f.substring(2,f.indexOf(“*/”)):null)&&(d=2+e.length+2);if(e){for(var e=e.split(“,”),g=0;g<e.length;g++){var h=Number(e[g]);z(f.substr(d,h));d+=h}d<f.length&&z(f.substr(d))}else z(f),gb()&&y("css",b,c.OZ_lang,"nooffsets");c.setTimeout(function(){for(var a=!1,d=0,e=document.styleSheets.length;d<
e;d++){var g=document.styleSheets[d];if((g=g.cssRules||g.rules)&&0greetje hornstra – Google+// &lt;link rel=”stylesheet” id=”ss” href=”/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O/am=AVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB/d=0/rs=AGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg”&gt;
//www.gstatic.com/og/_/js/k=og.og.en_US.lPxDdGLfRHY.O/rt=j/t=zcms/m=ld,sy62,d,sy79,gl,is,id,nb,nw,sb,sd,st,awd,p,vd,lod,eld,ip,dp,cpd,sy69,sy72,drt,bd/rs=AA2YrTstJe4ia7FpAhsDoL2kRm8Q3X_NnQ

Wens je een aangename vrijdag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jouw”Veranderen” Met een heel mooie muziek en knappe beeldverwerking waar je een tof gedichtje van Blauwhartje heb tussen geweven…Ik zou zo graag de wereld alleen willen veranderen in een zee van liefde,begrip, respect en vriendschap voor elkaar.. Die men nu, zo blijkt alle dagen minder aanvaard. Vele landen in oorlog en geweld. Zelfs kinderen dwingt men tot geweld. Zij en vele mensen beseffen niet, dat de wereld alle dagen meer ontkleurd. Men wil enkel nog macht, waardoor de wereld langzaam veranderd in een eeuwige macht. Daarom zou ik zo graag de wereld willen veranderen in liefde vrede en zonder geweld. Al wouw ik dat graag willen. In mijn eentje kan ik niets beginnen. We zullen samen aan iets beginnen. Willen we in de wereld en elkaar weer aan kunnen beginnen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige zaterdag toe met vriendelijke groeten van Walter.

Veranderen

Foto bericht.https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=auth/exm=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_1https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_GB.49T_xZZBvqg.O/m=gapi_iframes,googleapis_client,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=EA/rs=AGLTcCPqMIx–OnY3AEviuFvfsyK3oJTwA/t=zcms/cb=gapi.loaded_0// <![CDATA[
(function(){(function(){function e(a){this.t={};this.tick=function(a,c,b){var d=void 0!=b?b:(new Date).getTime();this.t[a]=[d,c];if(void 0==b)try{window.console.timeStamp("CSI/"+a)}catch(e){}};this.tick("start",null,a)}var a;window.performance&&(a=window.performance.timing);var f=a?new e(a.responseStart):new e;window.jstiming={Timer:e,load:f};if(a){var c=a.navigationStart,d=a.responseStart;0=c&&(window.jstiming.srt=d-c)}if(a){var b=window.jstiming.load;0=c&&(b.tick(“_wtsrt”,void 0,c),b.tick(“wtsrt_”,
“_wtsrt”,d),b.tick(“tbsd_”,”wtsrt_”))}try{a=null,window.chrome&&window.chrome.csi&&(a=Math.floor(window.chrome.csi().pageT),b&&0<c&&(b.tick("_tbnd",void 0,window.chrome.csi().startE),b.tick("tbnd_","_tbnd",c))),null==a&&window.gtbExternal&&(a=window.gtbExternal.pageT()),null==a&&window.external&&(a=window.external.pageT,b&&0// <![CDATA[
var OZ_pageStartTime = (new Date()).getTime(); var OZ_buildLabel = 'es_oz_20150910.17_p0'; var OZ_pathPrefix = '\/u\/0'; var OZ_jsVersion = 'RRPQI-WnB8M.en_GB.'; var OZ_windowName = 'oz'; var OZ_lang = 'en'; var OZ_afsid = '-4444643827274890614';var OZ_initWidget = 1;var OZ_footerLocale = 1;var OZ_cssUrl = '\/_\/scs\/apps-static\/_\/ss\/k\x3doz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O\/am\x3dAVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB\/d\x3d0\/rs\x3dAGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg';(function(){var l=this,n=function(b,a,c){b=b.split(".");c=c||l;b[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+b[0]);for(var d;b.length&&(d=b.shift());)b.length||void 0===a?c[d]?c=c[d]:c=c[d]={}:c[d]=a},aa=function(){},ba=function(b){var a=typeof b;if("object"==a)if(b){if(b instanceof Array)return"array";if(b instanceof Object)return a;var c=Object.prototype.toString.call(b);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof b.length&&"undefined"!=typeof b.splice&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&
!b.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof b.call&&"undefined"!=typeof b.propertyIsEnumerable&&!b.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==a&&"undefined"==typeof b.call)return"object";return a},ca=function(b,a){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var a=c.slice();a.push.apply(a,arguments);return b.apply(this,a)}},da=Date.now||function(){return+new Date},ea=function(b,a){n("OZ_wizbind",
b,a)};var fa=function(b,a){ea({trigger:function(a){var d=b.g(a.type);d||(r(b,a.type),d=b.g(a.type));d.call((a.target||a.srcElement).ownerDocument.documentElement,a)},bind:function(a){b.b=a;b.f&&(0<b.f.length&&a(b.f),b.f=null)}},a)};var ga=function(b,a){if(null===a)return!1;if("contains"in b&&1==a.nodeType)return b.contains(a);if("compareDocumentPosition"in b)return b==a||Boolean(b.compareDocumentPosition(a)&16);for(;a&&b!=a;)a=a.parentNode;return a==b};var ha={};var ia=function(b,a){return function(c){c||(c=window.event);return a.call(b,c)}},t=function(b){b=b.target||b.srcElement;!b.getAttribute&&b.parentNode&&(b=b.parentNode);return b},ja="undefined"!=typeof navigator&&/Macintosh/.test(navigator.userAgent),ka="undefined"!=typeof navigator&&!/Opera/.test(navigator.userAgent)&&/WebKit/.test(navigator.userAgent),ma={A:1,INPUT:1,TEXTAREA:1,SELECT:1,BUTTON:1},na=function(){this._mouseEventsPrevented=!0},oa={A:13,BUTTON:0,CHECKBOX:32,COMBOBOX:13,GRIDCELL:13,LINK:13,
LISTBOX:13,MENU:0,MENUBAR:0,MENUITEM:0,MENUITEMCHECKBOX:0,MENUITEMRADIO:0,OPTION:0,RADIO:32,RADIOGROUP:32,RESET:0,SUBMIT:0,TAB:0,TREE:13,TREEITEM:13},pa={CHECKBOX:1,OPTION:1,RADIO:1};var qa=function(){this.j=[];this.a=[];this.c=[];this.i={};this.b=null;this.f=[]},ra="undefined"!=typeof navigator&&/iPhone|iPad|iPod/.test(navigator.userAgent),sa=String.prototype.trim?function(b){return b.trim()}:function(b){return b.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},ta=/\s*;\s*/,va=function(b,a){return function(c){var d;var e=a,f;if("click"==e&&(ja&&c.metaKey||!ja&&c.ctrlKey||2==c.which||null==c.which&&4==c.button||c.shiftKey))e="clickmod";else{var g;g=c.which||c.keyCode||c.key;ka&&3==g&&(g=
13);if(13!=g&&32!=g)g=!1;else{var h=t(c);f=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase();var k;(k="keydown"!=c.type)||("getAttribute"in h?(k=(h.getAttribute("role")||h.type||h.tagName).toUpperCase(),k="TEXT"!=k&&"TEXTAREA"!=k&&"PASSWORD"!=k&&"SEARCH"!=k&&("COMBOBOX"!=k||"INPUT"!=h.tagName.toUpperCase())&&!h.isContentEditable):k=!1,k=!k);(k=k||c.ctrlKey||c.shiftKey||c.altKey||c.metaKey||"INPUT"==h.tagName.toUpperCase()&&h.type&&h.type.toUpperCase()in pa&&32==g)||((k=h.tagName in ma)||(k=
h.getAttributeNode("tabindex"),k=null!=k&&k.specified),k=!(k&&0<=h.tabIndex&&!h.disabled));k?g=!1:(h="INPUT"!=h.tagName.toUpperCase()||h.type,k=!(f in oa)&&13==g,g=(0==oa[f]%g||k)&&!!h)}g&&(e="clickkey")}h=c.srcElement||c.target;g=v(e,c,h,"",null);var m;for(f=h;f&&f!=this;f=f.__owner||f.parentNode){m=d=f;k=e;var p=m.__jsaction;if(!p){var B=void 0,p=null;"getAttribute"in m&&(p=m.getAttribute("jsaction"));if(B=p){p=ha[B];if(!p){for(var p={},M=B.split(ta),N=0,Ua=M?M.length:0;N<Ua;N++){var u=M[N];if(u){var O=
u.indexOf(":"),la=-1!=O,Va=la?sa(u.substr(0,O)):"click",u=la?sa(u.substr(O+1)):u;p[Va]=u}}ha[B]=p}m.__jsaction=p}else p=ua,m.__jsaction=p}"clickkey"==k?k="click":"click"!=k||p.click||(k="clickonly");m={h:k,action:p[k]||"",event:null,m:!1};if(m.m||m.action)break}m&&(g=v(m.h,m.event||c,h,m.action||"",d,g.timeStamp));g&&"touchend"==g.eventType&&(g.event._preventMouseEvents=na);if(m&&m.action){if(f="clickkey"==e)f=t(c),f=(f.type||f.tagName).toUpperCase(),(f=32==(c.which||c.keyCode||c.key)&&"CHECKBOX"!=
f)||(h=t(c),f=(h.getAttribute("role")||h.tagName).toUpperCase(),h=h.type,f="BUTTON"==f||!!h&&!(h.toUpperCase()in pa));f&&(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if("mouseenter"==e||"mouseleave"==e)if(f=c.relatedTarget,!("mouseover"==c.type&&"mouseenter"==e||"mouseout"==c.type&&"mouseleave"==e)||f&&(f===d||ga(d,f)))g.action="",g.actionElement=null;else{var e={},q;for(q in c)"function"!==typeof c[q]&&"srcElement"!==q&&"target"!==q&&(e[q]=c[q]);e.type="mouseover"==c.type?"mouseenter":
"mouseleave";e.target=e.srcElement=d;e.bubbles=!1;g.event=e;g.targetElement=d}}else g.action="",g.actionElement=null;d=g;b.b&&(q=v(d.eventType,d.event,d.targetElement,d.action,d.actionElement,d.timeStamp),"clickonly"==q.eventType&&(q.eventType="click"),b.b(q,!0));if(d.actionElement){"A"!=d.actionElement.tagName||"click"!=d.eventType&&"clickmod"!=d.eventType||(c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1);if(b.b)b.b(d);else{var C;if((q=l.document)&&!q.createEvent&&q.createEventObject)try{C=
q.createEventObject(c)}catch(jb){C=c}else C=c;d.event=C;b.f.push(d)}if("touchend"==d.event.type&&d.event._mouseEventsPrevented){c=d.event;for(var kb in c);da()}}}},v=function(b,a,c,d,e,f){return{eventType:b,event:a,targetElement:c,action:d,actionElement:e,timeStamp:f||da()}},ua={},wa=function(b,a){return function(c){var d=b,e=a,f=!1;"mouseenter"==d?d="mouseover":"mouseleave"==d&&(d="mouseout");if(c.addEventListener){if("focus"==d||"blur"==d||"error"==d||"load"==d)f=!0;c.addEventListener(d,e,f)}else c.attachEvent&&
("focus"==d?d="focusin":"blur"==d&&(d="focusout"),e=ia(c,e),c.attachEvent("on"+d,e));return{h:d,g:e,l:f}}},r=function(b,a){if(!b.i.hasOwnProperty(a)){var c=va(b,a),d=wa(a,c);b.i[a]=c;b.j.push(d);for(c=0;c<b.a.length;++c){var e=b.a[c];e.b.push(d.call(null,e.a))}"click"==a&&r(b,"keydown")}};qa.prototype.g=function(b){return this.i[b]};
var xa=function(b,a){var c=a.a;ra&&(c.style.cursor="pointer");for(c=0;c<b.j.length;++c)a.b.push(b.j[c].call(null,a.a))},ya=function(b){this.a=b;this.b=[]},Aa=function(b,a){for(var c=0;c<a.length;++c)if(a[c].a!=b.a&&za(a[c].a,b.a))return!0;return!1},za=function(b,a){for(;b!=a&&a.parentNode;)a=a.parentNode;return b==a};n("OZ_wizstart",function(b){var a=new qa;b=b||window;var c=b.document.documentElement,d=new ya(c);b:{for(var e=0;e<a.a.length;e++)if(za(a.a[e].a,c)){c=!0;break b}c=!1}if(c)a.c.push(d);else{xa(a,d);a.a.push(d);for(var d=a.c.concat(a.a),c=[],e=[],f=0;f<a.a.length;++f){var g=a.a[f];if(Aa(g,d)){c.push(g);for(var h=0;h<g.b.length;++h){var k=g.a,m=g.b[h];k.removeEventListener?k.removeEventListener(m.h,m.g,m.l):k.detachEvent&&k.detachEvent("on"+m.h,m.g)}g.b=[]}else e.push(g)}for(f=0;fparseFloat(b))?String(a):b})();var Ja=/^(?:([^:/?#.]+):)?(?:\/\/(?:([^/?#]*)@)?([^/#?]*?)(?::([0-9]+))?(?=[/#?]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?$/,Ka=function(b){if(x){x=!1;var a=l.location;if(a){var c=a.href;if(c&&(c=(c=Ka(c)[3]||null)?decodeURI(c):c)&&c!=a.hostname)throw x=!0,Error();}}return b.match(Ja)},x=Ha,La=function(b,a,c,d){for(var e=c.length;0<=(a=b.indexOf(c,a))&&a<d;){var f=b.charCodeAt(a-1);if(38==f||63==f)if(f=b.charCodeAt(a+e),!f||61==f||38==f||35==f)return a;a+=e+1}return-1},Ma=/#|$/,Na=/[?&]($|#)/;var y=function(b,a,c,d){(new Image).src="/_/resourcefailure?type="+b+"&hl="+encodeURIComponent(c)+(d?"&reason="+encodeURIComponent(d):"")+"&url="+encodeURIComponent(a);if("css"==b&&(b=window,a=b.document.body,b.getComputedStyle&&"hidden"==b.getComputedStyle(a,null).visibility))for(c=document.createElement("div"),c.setAttribute("style","display: none;"),c.innerHTML=a.innerHTML,d=document.createElement("iframe"),d.setAttribute("src","/_/css-load-error/"),d.setAttribute("frameborder",0),d.setAttribute("height",
b.innerHeight-40),d.setAttribute("width","100%"),a.innerHTML="",a.appendChild(d),a.appendChild(c),b=document.getElementsByTagName("style"),a=0,c=b.length;a<c;a++)(d=b[a])&&d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d)};n("oz.reportError",y,void 0);var z=function(b){var a=document.createElement("style");a.type="text/css";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);a.styleSheet?a.styleSheet.cssText=b:a.appendChild(document.createTextNode(b))};var Oa,A=window.OZ_prog=0,Pa=function(){var b=window;!b._jsl&&AD.indexOf(“?”)?”?”:”&”)+”rdipvld=1″+Wa[2];window.location=D}
for(var E=Sa(),F=0;FK)H=null;else{var L=I.indexOf(“&”,K);if(0>L||L>J)L=J;K+=Xa.length+1;H=decodeURIComponent(I.substr(K,L-K).replace(/\+/g,” “))}H&&(Ra[G]=H);for(var P=E,Ya=G,Q=P.search(Ma),R=0,S=void 0,T=[];0<=(S=La(P,R,Ya,Q));)T.push(P.substring(R,S)),R=Math.min(P.indexOf("&",S)+1||Q,Q);T.push(P.substr(R));E=T.join("").replace(Na,"$1")}var Za=window;
if(Za.history&&Za.history.pushState){var U=window;U.opera||U.history.replaceState(null,U.document.title||"",E)}var V=l.OZ_pathPrefix,$a=Ka(Sa()),W=$a[5]||"",ab=$a[7]||"";ab&&(V&&0==W.indexOf(V)&&(W=W.substr(V.length)),0==W.indexOf("/")&&(W=W.substr(1)),W!=ab&&z(".maybe-hide {visibility:hidden}"));window.setTimeout(Pa,3E4);var X=window,Y=ca(function(b){b.OZ_clickCount+=1},X),bb=ca(function(b,a){b.removeEventListener?b.removeEventListener("click",a,!1):b.detachEvent&&b.detachEvent("onclick",a)},X,Y);
window.OZ_clickCount=0;X.addEventListener?(X.addEventListener("click",Y,!1),X.addEventListener("load",bb,!1)):X.attachEvent&&(X.attachEvent("onclick",Y),X.attachEvent("onload",bb));var cb=function(){};var db,Z=function(){};(function(){function b(){}b.prototype=cb.prototype;Z.b=cb.prototype;Z.prototype=new b;Z.a=function(a,b,d){for(var e=Array(arguments.length-2),f=2;f<arguments.length;f++)e[f-2]=arguments[f];return cb.prototype[b].apply(a,e)}})();
var eb=function(){var b;a:{var a=db;if(!a.a&&"undefined"==typeof XMLHttpRequest&&"undefined"!=typeof ActiveXObject){for(var c=["MSXML2.XMLHTTP.6.0","MSXML2.XMLHTTP.3.0","MSXML2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"],d=0;dd)try{var d=0,e=a.getResponseHeader(“X-Framework-CSS-Blocks”),f=a.responseText;e||(e=”/”==f.charAt(0)&&”*”==f.charAt(1)?f.substring(2,f.indexOf(“*/”)):null)&&(d=2+e.length+2);if(e){for(var e=e.split(“,”),g=0;g<e.length;g++){var h=Number(e[g]);z(f.substr(d,h));d+=h}d<f.length&&z(f.substr(d))}else z(f),gb()&&y("css",b,c.OZ_lang,"nooffsets");c.setTimeout(function(){for(var a=!1,d=0,e=document.styleSheets.length;d<
e;d++){var g=document.styleSheets[d];if((g=g.cssRules||g.rules)&&0greetje hornstra – Google+// &lt;link rel=”stylesheet” id=”ss” href=”/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.home.-2tq1ft1yycju.L.I11.O/am=AVI1FQMQzQDAFgBBABAAAEAB/d=0/rs=AGLTcCNa9KP2XPjtYkgSTuXjbnGY_ZRXeg”&gt;
//www.gstatic.com/og/_/js/k=og.og.en_US.lPxDdGLfRHY.O/rt=j/t=zcms/m=ld,sy62,d,sy79,gl,is,id,nb,nw,sb,sd,st,awd,p,vd,lod,eld,ip,dp,cpd,sy69,sy72,drt,bd/rs=AA2YrTstJe4ia7FpAhsDoL2kRm8Q3X_NnQ

Wens je een aangename vrijdag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jouw”Veranderen” Met een heel mooie muziek en knappe beeldverwerking waar je een tof gedichtje van Blauwhartje heb tussen geweven…Ik zou zo graag de wereld alleen willen veranderen in een zee van liefde,begrip, respect en vriendschap voor elkaar.. Die men nu, zo blijkt alle dagen minder aanvaard. Vele landen in oorlog en geweld. Zelfs kinderen dwingt men tot geweld. Zij en vele mensen beseffen niet, dat de wereld alle dagen meer ontkleurd. Men wil enkel nog macht, waardoor de wereld langzaam veranderd in een eeuwige macht. Daarom zou ik zo graag de wereld willen veranderen in liefde vrede en zonder geweld. Al wouw ik dat graag willen. In mijn eentje kan ik niets beginnen. We zullen samen aan iets beginnen. Willen we in de wereld en elkaar weer aan kunnen beginnen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige zaterdag toe met vriendelijke groeten van Walter.

Bron: Veranderen

WANNEER IK EENS HEEL RIJK ZOU ZIJN

Foto post.

Source: WANNEER IK EENS HEEL RIJK ZOU ZIJN

https://greetjehornstra.wordpress.com/2011/12/06/wanneer-ik-eens-heel-rijk-zou-zijn/ Wanneer ik eens rijk zou zijn…powerpoint – Greetje.
Wens je een aangename maandag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jou “Wanneer ik eens rijk zou zijn”. Mooie muziek en prachtige beeldverwerking waar je gedichtje mooi tot zijn recht kwam…Wanneer ik eens rijk zou zijn, zou ik al mijn geld aan wie me dierbaar was geven. Dan waren we allemaal welgesteld. Maar helaas ik heb geen rijkdom in de vorm van materiaal . Maar toch ben ik één van de rijkste, die hier op de wereld staat. Want mijn rijkdom heb ik verscholen in mijn hart en mijn ziel. , dat steeds weer uit wil komen als ik mijn vrienden weer eens zie. Dan voel ik de behoeften om te leven met heel mijn hart. En dit is het mooiste wat ik ooit heb gehad. En het is die rijke rijkdom die ik wil delen met jou en alle lieve mensen waarvan ik zoveel hou….Prachtwerkje Greetje, proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige maandag toe met vriendelijke groeten van Walter.

WIE ZOEKT NAAR HET GELUK …

Foto bericht.

Bron: WIE ZOEKT NAAR HET GELUK …

https://greetjehornstra.wordpress.com/2011/11/26/wie-zoekt-naar-het-geluk/ Wie zoekt naar het geluk: powrpoint – Greetje.
Wens je een aangename maandag toe greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Wie zoekt het geluk” met prachtige muziek en mooie beeldverwerking waar je de kleuren in elkaar liet vloeien met een leuk gedichtje van Blauwhartje die er mooi in verwerkt heeft…Wie zoekt naar het geluk vindt het niet. Wie niet om zich heen kijkt vind geen dromen. Wie een ander het geluk niet gunt, zal het nooit tegenkomen.. geluk zit in kleine dingen, een vriendelijk gebaar, een handdruk en een kaartje met nu en dan een lief woordje. Allemaal kleine plukjes geluk die zoveel waarde geven aan het leven. Maar waar zoveel mensen dagelijks overheen kijken, en dat niet zien als geluk. Omdat men verwacht dat geluk iets groots is, en vaak niet te verwezenlijken is. Terwijl men het geluk dagelijks met de voeten tart. Geluk heeft geen omvang noch geldwaarde, en het kan niet door iemand worden gegeven. Men denkt zo onterecht dat geluk u zo voorbijloopt. Toch vergeten ze hun ogen te openen, die ze voor het geluk hebben gesloten. geluk is iets dat je ziet, als je het wilt zien. dan alleen vindt je geluk…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor, ik wens je nog een gezellige maandag toe met vriendelijke groeten van Walter.

IK DENK AAN

Foto bericht.https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/09/05/ik-denk-aan/#comments
Ik denk aan…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename zaterdag toe Greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Ik denk aan” met heel mooie muziek en een prachtige beeldverwerking met prachtig gedichtje van Ben van Klinken…Ik denk aan de levenslessen die ik heb mogen krijgen. Ik denk aan de ervaringen die ik al jaren heb opgelopen. Onschatbaar van waarde, je kan ze nergens kopen. Ik denk aan die mensen die ik heb mogen ontmoeten. Van vele krijg ik nog warmte, en sommige vergeten je te groeten. Ik denk aan de gevoelens die ik heb mogen delen. Ze houden me staande. Dat kan me wat schelen. Ik denk aan het heden wat ik er van maak. Ik draag uit mijn liefde, en schiet altijd raak. Ik denk aan nu en morgen, en laat het gebeuren. Dan heb ik overmorgen weer wat anders om over te zeuren. Ik denk aan mijn leven, wat heb ik gedaan. En met wat ik weet. Jou altijd bijstaan…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor, ik wens je nog een gezellige zaterdagavond toe met vriendelijke groeten van Walter.

Bron: IK DENK AAN

COMPLIMENT

https://greetjehornstra.wordpress.com/Foto bericht.

Bron: COMPLIMENT

https://greetjehornstra.wordpress.com/
Compliment…powepoint Greetje.
Wens je een aangename donderdagavond toe Greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Compliment” Met heel mooie muziek en prachtige foto’s van Irma die voor een mooie beeldverwerking zorgden. Iedereen krijgt graag een compliment. Het maakt niet uit wie je bent. Een beetje aandacht voor hem of haar doet wonderen, echt waar. Welk mens wordt niet graag een beetje gewaardeerd. De aandacht of hulp is toch niet verkeerd? Als me”n zijn best doet en zich met hart en ziel inzet, dat is dan toch een reden voor een mooi boeket. Wie wil niet graag een beetje aandacht, voor alles wat ie heeft bedacht. Wie vindt het niet leuk om soms te horen Wow dat was geweldig, dat klinkt als muziek in de oren. Complimentjes kun je geven op verschillende manieren. Even bellen, een facebookbericht of in een mooi gedicht. Het hoeft niet altijd overdreven te zijn. Een glimlach of een schouderklopje is ook goed voor het brein. Waarom het om gaat, en dat is hele punt: is dat je laat merken dat je het kunt. Een compliment geven is soms leuker dan er een te krijgen. Dat is toch veel leuker dan gewoon zwijgen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige donderdagavond toe met vriendelijke groeten van Walter.