WAAR IS DE TIJD GEBLEVEN

WAAR IS DE TIJD GEBLEVEN.

https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/04/28/waar-is-de-tijd-gebleven/#comments. / Waar is de tijd gebleven…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename zondag toe Greetje, bedankt voor het prachtig werkje van jou “Waar is de tijd gebleven”. Met prachtig gedichtje van Blauwhartje, heel mooie muziek en een prachtige beeldmontage in vele kleuren…Waar is de tijd gebleven, dat de kinderen nog echt konden spelen. Waar we buiten op straat konden, zonder dat er een auto in volle vaart voorbij raast. Waar is de tijd gebleven, dat we melk nog zelf bij de boer moesten halen.  Nu krijg je het in kartonnen dozen en plastieken flessen, die het milieu nog meer verpesten. Waar is de tijd gebleven dat we ‘s avonds nog samen gezelschapsspelletjes speelden, of een boek ter hand namen. Nu is er enkel nog techniek, waar men gezelligheid in vindt. Door elkaar te beschieten en te vernietigen in technische spellen. Waar is de tijd gebleven, dat we nog van lange avondwandelingen konden genieten.Nu is er geen tijd, de tv of pc is de gezelligheid. Waar is de tijd toch gebleven , door alles te moderniseren : werd het niet aangenamer in het leven. Och konden we maar nog één keer, en die met gemoderniseerde tijdgenoten… Maar dan zegt men, het zal ons geen toekomst meer bieden…Prachtwerkje vrienden proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige maandag toe met vriendelijke groeten van Walter.

The Place of the Theotokos in Icons of the Resurrection

walterbotteldoorne:

A Reader’s Guide to Orthodox Icons
Feeble words about powerful images
Skip to content

Home
About Icons
About this Guide
Icons for Lent
Icons of the Great Feasts

← Lent 2015
The Place of the Theotokos in Icons of the Resurrection
Posted on April 15, 2015 by iconreader
Icon showing the empty tomb and the angel appearing to the myrrh-bearing women. The Mother of God is on the far right.

Icon showing the empty tomb and the angel appearing to the myrrh-bearing women. The Mother of God is on the far left.

There are three general representations of the Resurrection in Orthodoxy: the Harrowing of Hades, Christ triumphantly rising from the tomb, and the angel appearing to the myrrh-bearing women beside the empty tomb (example at the top of this post). The first composition, which is technically an icon for Holy Saturday, would not contain the Mother of God as she was still alive when Christ descended into Hades, and the second composition is not particularly common in the Orthodox Church; it is in the third type of icon – of the myrrh-bearing women attending the empty tomb, where the Theotokos is present… though it is not always immediately obvious.

Click to enlarge.

Click to enlarge.

The Mother of God is not described in the Gospels as being present on the Sunday morning when women coming to attend to the body of Jesus saw the empty tomb, and Mary Magdalene specifically met the risen Christ, becoming the one to proclaim the resurrection to the Apostles. However, in his work The Life of the Virgin, St Maximus the Confessor draws on the Church’s tradition to say that Mary was “inseparable from the tomb” and so was there on the Sunday morning when the other women arrived. The reason the Evangelists didn’t include this in their Gospels, St Maximus adds, was “to preclude any doubt and so that no one would take it as a reason for disbelief that the vision of the Resurrection was reported by the mother.”
Click to enlarge

Click to enlarge

This belief has been preserved in the iconography of the Church too because many icons of the myrrh-bearing women, when studied closely, contain the Mother of God with the other women. For example, in the fresco on the left, it can be seen that the of the two myrrh-bearing women shown above the sleeping guards, the women on the left wears the same deep red robes of the Mother of God, with the same three stars on the shoulders and head covering that represent her ever-virginity (see Icons of the Mother of God for a clearer example). Other icons, like Russian icon on the right, are more explicit in that the MP ƟY (Gr. Mater Theos; Mother of God) inscription is clearly written in her halo.

The presence of the Mother of God at the tomb has also been preserved in the hymns of the Church. The Paschal Hymn to the Mother of God imagines the angel’s words to the Mother of God at the empty tomb:

(Romanian melody, reminiscent of the pealing of bells at Easter. Incidentally the icon in the video also shows the Mother of God, with Mary Magdalene, at the feet of the Risen Christ)

The Angel cried to the Lady Full of Grace:
Rejoice, O Pure Virgin!
Again I say: Rejoice!
Your Son is risen from His three days in the tomb.
With Himself He has raised all the dead.
Rejoice, all ye people!
Shine, shine, O New Jerusalem,
The glory of the Lord has shone on you.
Exult now and be glad, O Zion,
Be radiant, O Pure Theotokos,
In the Resurrection of your Son!

The hymn likely informs the inclusion of the Mother of God in Resurrection Icons and the imagined conversation of the angel is intended to capture the festive mood of Easter. It is similar to the ‘extended’ conversation between Gabriel and Mary contained in the Akathist Hymn or the words of reproach from Christ to Judas in hymns during Holy Week; a dramatic way of drawing out profound meaning contained in the more concise Gospel narratives. However, this does not mean that the inclusion of the Theotokos in the scene at the empty tomb is “symbolic”, much as the Apostle Paul’s inclusion in Pentecost icons is non-literal. Just as the Mother of God stayed with her Son throughout His crucifixion, when all-but-one of the Apostles had fled, it is inconceivable to imagine she did not keep vigil over the Sabbath and was absent when the other women disciples came to the grave. And the fruit of such vigilance from Christ’s Mother was the early revelation of her Son’s life-giving resurrection:

“Again I say: Rejoice!”

Originally posted on A Reader's Guide to Orthodox Icons:

Icon showing the empty tomb and the angel appearing to the myrrh-bearing women. The Mother of God is on the far right. Icon showing the empty tomb and the angel appearing to the myrrh-bearing women. The Mother of God is on the far left.

There are three general representations of the Resurrection in Orthodoxy: the Harrowing of Hades, Christ triumphantly rising from the tomb, and the angel appearing to the myrrh-bearing women beside the empty tomb (example at the top of this post). The first composition, which is technically an icon for Holy Saturday, would not contain the Mother of God as she was still alive when Christ descended into Hades, and the second composition is not particularly common in the Orthodox Church; it is in the third type of icon – of the myrrh-bearing women attending the empty tomb, where the Theotokos is present… though it is not always immediately obvious.

View original 629 more words

MIJN RUGZAK

MIJN RUGZAK.

https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/04/17/mijn-rugzak/#comments
Mijn rugzak…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename rijdag toe Greetje, dank je wel voor het prachtige werkje “Mijn rugzak”. Heel prachtige muziek met een pracht van een beeldverwerking . Het was een mooi gedichtje met veel inhoud in…Ieder mens draagt in zijn leven, een onzichtbare rugzak mee. Berg daarin zijn vreugde en zorgen, een verzameling van wel en wee. Vaak is de rugzak niet te dragen, maar soms ook vederlicht. Dan blijft wat ruimte over: maar dikwijls kan hij haast niet dicht. Kijk;in je verloren uurtjes, heel de inhoud nog eens door.Kan er heel vast iets verdwijnen, wat zijn waarde al verloor. En zo gaat je door de jaren, je pakt iets op en gooit iets weg. Soms gebeurt dit vanzelfsprekend, maar ook met veel overleg. Langzaam wordt de rugzak leger, de levensmiddag gaat voorbij. En bij het vallen van de avond, werpt men meest de last opzij. Maar er blijft ook wat van waarde, wat koestert en behoudt. Al schijnen het soms kleinigheden, het zijn de herinneringen: maar dan van Goud. Ieder draagt zijn rugzak, niemand die hem overneemt. En je hoeft ook niet te vrezen, dat een dief hem ooit ontvreemdt…Prachtwerkje Greetje, proficiat en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige vrijdagavond toe met vriendelijke groeten van Walter.

Preek bij uitvaart: God zoeken, vinden en bezitten

walterbotteldoorne:

Preek bij uitvaart: God zoeken, vinden en bezitten

03
vrijdag
okt 2014

Posted by Pastoor Geudens in Geen categorie

≈ Een reactie plaatsen

God zoeken, vinden en bezitten

Apk 3,20-22. Lk 12,5-38; 40.

Van de H. Franciscus van Sales is dit woord bewaard gebleven: “De tijd om God te zoeken is dit leven. De tijd om God te vinden is het sterven, is de dood. De tijd om God te bezitten is de Eeuwigheid”.

De tijd om God te zoeken is in dit leven.

De Godszoeker Augustinus zegt: “God, U hebt ons geschapen voor U en onrustig blijft ons hart, totdat het rust vindt in U”. Deze onrust leeft in elke mens bewust of niet. Wie naar waarheid speurt, is God op het spoor die de eeuwige Waarheid is. Wie naar schoonheid zoekt, komt uit bij God, de volmaakte Schoonheid. Wie zijn handen uitstrekt naar een beetje liefde en vrede, tast naar de handen van God, die de Liefde Zelf is, de Bron van alle vrede.” Het is ook dat wat de schrijver van psalm 42 zegt: “Zoals een hert verlangt naar stromend water, zo zoekt mijn ziel naar U, mijn God”. Onze dierbare overledene ( … ) heeft God gezocht; in de schoonheid van de natuur, in de goedheid van medemensen, in de waarheid van het geloof.

De tijd om God te vinden is in de dood.

Als we het sterven – en de dood – zo bekijken is de dood niet alleen negatief, het ophouden van het leven, maar een geboren worden in een andere wereld. Het leven gaat verder, de dood is de bekroning van ons leven. Wij weten niet wat er na de dood komt, wij weten wel Wie komt. Als wij op aarde God werkelijk zoeken, dan zullen wij Hem in het hiernamaals vinden, want God laat ons niet staan met lege handen. Als Hij die onrust in ons hart heeft gelegd dan is Hij aan zichzelf verplicht hierop een antwoord te zijn.

De tijd om God te bezitten is in de eeuwigheid.

God bezitten… hierover zegt de Bijbel, de H. Schrift: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”. En volgens de ‘Openbaring’: “Wij zullen Zijn volk zijn en Hij zal hun God zijn. Geen dood zal er nog zijn, geen rouw, geen geween, geen smart. Want al het oude is voorbij. Zie Ik maak alles nieuw.” En ook: “Die Stad (de Eeuwigheid) heeft geen licht van zon of maan meer nodig, want de luister van God verlicht haar en hun lamp is Jezus” (Apk 20).

Onze dierbare overledene ( … ) heeft zich niet zeer druk gemaakt over de vraag hoe dat eeuwige leven zijn zal: ( … ) heeft zich aan God toevertrouwd in de zekerheid dat Hij hem/haar zal binnenleiden in Zijn vreugde.

Alleen hij die de zin van het leven begrijpt – als een zoeken naar God – begrijpt de dood als een vinden van God en het eeuwig leven als een gelukkig-zijn in God.

Gedicht ‘Tot Ziens’

Al weten wij dat je veilig bent
Geborgen bij O.L. Heer
De lege plaats blijft onvervuld
Wij zien je hier nooit meer.

Als weten wij dat je veilig bent
(En verlost van alle pijn)
Wij kunnen onze vragen niet meer kwijt
Kunnen nooit meer bij jou zijn

Al weten wij dat jij veilig bent
Wij zoeken maar vinden je niet
Wij vragen het aan een lege lucht
Of je ons hoort en ziet…

Al weet wij dat jij veilig bent
Onze harten willen er niet aan
Dat jij, die wij niet missen kunnen,
Voorgoed bent heengegaan…

Al weten wij dat je veilig bent
Wij zien je hier nooit meer
Maar als het donkert, zeggen we zacht:
Tot ziens, bij God de Heer.

Uit: Archief en http://www.bid24uur.wordpress.com
Share this:

Facebook1Press ThisTwitter1GoogleTumblrAfdrukken

Gerelateerd
Jezus is – u moet daar maar eens op letten – altijd de rust zelve
Jezus is – u moet daar maar eens op letten – altijd de rust zelve

In “God’s Love”
FEEST VAN DE H. DRIEËENHEID

DE H. DRIEËENHEID Joh.16,12-15 In de aanvang van ons leven werden wij gedoopt: in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zo werden wij kinderen van God, en op het einde van ons leven zal de priester ons zalven in de naam van de Vader…

In “Geen categorie”
de zaligsprekingen

Preek over de zaligsprekingen In de navolging van Christus horen zijn leerlingen over de zaligsprekingen om hen moed in te spreken trouw te blijven op hun levensweg in hun gerichtheid op God. “Zalig zijt gij!” Tot achtmaal toe komt Jezus erop terug! Eén enkele grondgedachte wordt in verschillende vormen uitgedrukt…

In “God’s Love”

Originally posted on pray non stop:

God zoeken, vinden en bezitten

Apk 3,20-22. Lk 12,5-38; 40.


Van de H. Franciscus van Sales is dit woord bewaard gebleven: “De tijd om God te zoeken is dit leven. De tijd om God te vinden is het sterven, is de dood. De tijd om God te bezitten is de Eeuwigheid”.

De tijd om God te zoeken is in dit leven.

De Godszoeker Augustinus zegt: “God, U hebt ons geschapen voor U en onrustig blijft ons hart, totdat het rust vindt in U”. Deze onrust leeft in elke mens bewust of niet. Wie naar waarheid speurt, is God op het spoor die de eeuwige Waarheid is. Wie naar schoonheid zoekt, komt uit bij God, de volmaakte Schoonheid. Wie zijn handen uitstrekt naar een beetje liefde en vrede, tast naar de handen van God, die de Liefde Zelf is, de Bron van alle vrede.” Het is ook dat wat de schrijver…

View original 466 more words

Perhaps we need a Year of God’s Justice after the Year of Mercy

walterbotteldoorne:

Ste. Jehanne d’Arc and Ste. Thérèse de l’Enfant Jésus, with the Virgin Mary, pray for us!
Share this:

Originally posted on The Counterrevolutionary and Royal Army of America:

CRAA logo cloud with site

Perhaps we need a Year of God’s Justice to follow somewhere behind the newly proclaimed Year of Mercy that begins next December 8 on the Feast of the Immaculate Conception.

I look to the inspiring example of our heavenly sister, little mother, and co-patroness, Ste. Jehanne d’Arc. Jehanne demonstrated true humility and mercy on the battlefield. She always warned the English and Burgundians of her intentions and gave them the opportunity to retreat unharmed (an opportunity they rarely took by the way – much to their detriment). Once she subdued her opposition (as she always did), she typically allowed prisoners of war to leave freely, warning them to go home to their own country and to their families (after they left their weapons at her feet, of course – she was not naive). She held a dying Englishman in her arms on the battlefield and heard his confession while waiting for a priest…

View original 460 more words

WACHT NIET…

Like

via WACHT NIET….https://greetjehornstra.wordpress.com/
Wacht niet…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename dinsdag toe Greetje , bedankt voor je prachtig werkje”Wacht niet”. Heel mooie muziek met prachtige beeldverwerking en mooi gedichtje dat je ertussen heeft geweven…Wacht niet op zorgeloze dagen om gelukkig te zijn. Want altijd zal een probleempje bekommernis geven. Wacht niet op waardering om gelukkig te zijn. Want altijd zal er iemand kritiek op je hebben. Wacht niet op een dag zonder fouten om gelukkig te zijn.. Want altijd maakt ergens een groot of kleine blunder.
Wacht niet tot iedereen vriendelijk is om gelukkig te zijn. Want altijd zal er iemand jaloers op je zijn.Wacht niet tot ze je genoeg betalen om gelukkig te zijn. Want altijd zal je minder verdienen dan je meent waard te zijn.Want altijd zal er iemands denken intelligenter te zijn…Proficiat Greetje voor dit prachtig werkje en dank je wel ervoor. Ik wens je nog een gezellige dinsdag toe met vriendelijke groeten van Walter.