Eerbied…

https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/07/03/eerbied/
Eerbied…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename zondag toe Greetje, bedankt voor het prachtig werkje van jou “Eerbied” Met heel mooie muziek en prachtige beeldverwerking van jou, waar je een eerbiedwaardig gedichtje heb tussen gezet van Ben van Klinken…Al lijkt het slechts een woord eerbied. Maar het is één waarvan ik geniet. Eerbied voor letterlijk alles in het leven. Dat is het mooiste dat je weg kan geven. Al is eerbied slechts een uitdrukking in taal. Het omvat het wezenlijke van het leven helemaal. Niet slechts een aantal letters gespaard. Eerbied is zoveel meer waard. Eerbied is een kijk op jouw omgeving. Het is een uiting van je eigen beleving. Door eerbied op te brengen voor het bestaan. Biedt jij een voorwaarde om verder te gaan. Het hebben van eerbied, werkt aan twee zijden. Het zal naar jou toe ook tot eerbied leiden. Dus biedt voor alles de nodige eerbied aan. Dan brengt uiteindelijk alle onrecht tot staan…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige zondag toe met vriendelijke groeten van Walter.

Cultivating Love in the Heart

walterbotteldoorne:

« Liefde voor LiefdeLof aan de Drie-eenheid »
Het cultiveren van Liefde in het Hart
11 juni 2014 door een eenzame vogel
Het hart beroert een beeld van dat orgaan dat klopt in het menselijk lichaam waardoor het leven. Het is het hart dat ons aardse bestaan ​​behoudt. Het is ook het hart, dat maakt die plaats diep in ons die aanleiding geeft tot emoties en verlangens in het bijzonder aan de liefde. Het hart heeft een prominente plaats in de spiritualiteit van een Karmeliet. Aangezien het is de liefde van God en de liefde voor de naaste, dat de focus van al onze energie zijn, het hart houdt vervolgens een prominente plaats in de spiritualiteit van een Karmeliet. Voor een Karmeliet, God is het verlangen van het hart. Aangezien een Karmeliet verlangt naar God diep in het hart, de teelt van dit hart om liefde is nodig, zodat dit hart open voor degenen om hen heen zal zijn.

heilig-hart-van-jesus-2

De Regel van St. Albert niet. 19 noemt het hart en leert ons over hoe het cultiveren hart:

“Uw lendenen zijn omgord met kuisheid te zijn, je borst versterkt door heilige meditaties, want zoals de Schrift heeft het, heilige meditatie zal je redden. Doe heiligheid als je pantser, en het zal u toelaten om de Here, uw God, lief met heel uw hart en ziel en kracht, en uw naaste als uzelf. Geloof moet je schild bij alle gelegenheden, en met het u in staat om alle brandende projectielen van de lessen zal de boze: er kan geen God te behagen zonder geloof; en de overwinning ligt in deze – uw geloof. Op je hoofd zet de helm van het heil, en dus zeker zijn van de verlossing door onze enige Verlosser, die zet zijn eigen vrij van hun zonden. Het zwaard van de geest, het woord van God, moet in overvloed in je mond en hart . Laat alles wat je doet moet het woord van de Heer voor begeleiding. ”

vader-please-helen-mijn-gebroken-heart_0.jpg.crop_display

Het is vanuit de Schrift dat we leren om God en onze naaste lief te hebben . Onze vooraanstaande model voor hoe dit te doen is Jezus. Meditatie op de heilige teksten zal ons laten zien wat Hij zei en deed. Het zal ook aan ons te openbaren de goed geordende emoties van onze Heer. Uit de evangeliën weten we dat Jezus had een hart. Hij had een gebroken hart en tedere emoties. Er zijn ook rekeningen te tonen zijn gevoelens van vergeving en liefde.

in_thy_tender_care_lawrence_l

Deel dit:

Originally posted on a solitary bird:

The heart stirs up an image of that organ which beats within the human body giving it life. It is the heart that preserves our earthly existence. It is also the heart that makes up that place deep within us that gives rise to emotions and desires particularly to love. The heart holds a place of prominence in the spirituality of a Carmelite. Since it is love of God and love of neighbor that are the focus of all our energies, the heart then holds a place of prominence in the spirituality of a Carmelite. For a Carmelite, God is the longing of the heart. Since a Carmelite longs for God deep within the heart, cultivation of this heart to love is necessary so that this heart will be open to those around them.


sacred-heart-of-jesus-2

The Rule of St. Albert no. 19 mentions the heart and instructs us on how to…

View original 233 more words

Proper 8/Ordinary 13 2015 – Mark 5:28-30

Proper 8 / Ordinary 13 2015 – Mark 5: 28-30Gepubliceerd 25 juni 2015 Daily Thought en Gebed , seizoen na Pinksteren Leave a  Comment Tags: Christus , devotionele , inspiratie , Jezus , lectionarium , Mark 5 , gebed , de SchriftDonderdag 25 juni, 2015Marcus 5: 28-30 – … want zij zei: \”Als ik maar zijn kleren aanraken, zal ik gezond worden.\” Onmiddellijk haar bloeding gestopt; en ze voelde in haar lichaam, dat zij genezen was van haar ziekte. Onmiddellijk bewust dat de macht weer van hem was gegaan, Jezus draaide rond in de menigte en zei: \”Wie heeft mijn kleren aangeraakt? \’Het verhaal van de vrouwen met de bloeding is een rijke en krachtige helende verhaal. In deze verzen voelt Jezus de kracht hem te verlaten, en ik ben gekomen om dit aspect van het verhaal te zien als ons eraan herinneren dat het helpen van anderen kan worden belasten, zelfs als we zijn door God geroepen om te helpen.Inzicht in God, help ons te herinneren om te zorgen voor onszelf, zodat we ons meer volledig kan bieden aan anderen van onze overvloed in plaats van onze schaarste. Amen.

via Proper 8/Ordinary 13 2015 – Mark 5:28-30.

Reaching Out

walterbotteldoorne:

Reaching Out
25 juni 2015bijbel , geloof , God , hoop , Jezus , Lectionary , liefde , vrede , religie , theologie 13e zondag door het jaar , Mark 5: 21-43 , te bereiken , heelheid

Als
ik
kon
gewoon
bereiken,
raken,
weet
je kracht,
uw genezing,
uw kracht
in mijn leven.

Als
ik
kon
alleen
krijg je
om te komen
met mij,
voor mij,
om mijn plaats van nood.

Als u wilt,
ik zou weten
vrede,
sterkte,
hoop
in u.

Echter verloren,
gebroken,
hopeloos,
in u
is er altijd
uw aanwezigheid,
uw liefde,
uw belofte
van een andere dag,
een andere manier.

Ik reiken
aan u,
weten
jullie
al
bereiken
voor mij,
met mijn pijn,
verlangen
dat ik u laten.

Originally posted on Pam's Perambulation:

If
I
could
just
reach,
touch,
know
your power,
your healing,
your strength
in my life.

If
I
could
just
get you
to come
with me,
to me,
to my place of need.

If you would,
I would know
peace,
strength,
hope
in you.

However lost,
broken,
hopeless,
in you
there is always
your presence,
your love,
your promise
of another day,
another way.

I reach out
to you,
knowing
you
are already
reaching out
to me,
holding my pain,
longing
that I let you.

Mark 5:21-43 (CEV)

A Dying Girl and a Sick Woman

21 Once again Jesus got into the boat and crossed Lake Galilee. Then as he stood on the shore, a large crowd gathered around him. 22 The person in charge of the Jewish meeting place was also there. His name was Jairus, and when he saw Jesus, he went over to him. He knelt at Jesus’…

View original 447 more words

De blauwe korenbloem.

https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/06/18/blauwe-korenbloem/
De blauwe korenbloem…powerpoint – Greetje.
Wens je een fijne zaterdag toe Greetje, bedankt voor het prachtige werkje van jou”De blauwe korenbloem”. Met prachtige muziek en heel mooie beeldverwerking waarin je een prachtig gedichtje van Blauwhartje heeft tussengevoegd…Als kind zag ik je langs de korenvelden ontelbare keren tussen het graan. Maar nu wordt je steeds zeldzamer in je bestaan. Verdoken tussen het hoge rijpende graan, zie ik je nog maar nu en dan eens staan.Je kroon en blaadjes zo diep blauw, de kleur waar ik zo van hou. Je bent een bloempje naar mijn hart. De klaprozen, de boterbloemen, paardenbloemen, magrieten: ze zijn je beste metgezellen langs de velden. Maar jij, blauwe korenbloem, bent bijna helemaal uit het beeld. Verdwenen ondanks je korte leven, waarin je al je schoonheid mag tonen. De blauwe korenbloem, als je haar ziet pluk ze dan niet. Dan heeft ze misschien nog toekomst in het verschiet…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel ervoor, ik wens je nog een gezellige zaterdag toe met vriendelijke groeten van Walter.

MOMENTEN

Momenten .

https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/06/01/momenten/#comments

Momenten…powerpoint Greetje.

Wens je een aangename donderdag toe Greetje, bedankt voor het mooie werkje van jou “Momenten” met heel mooie muziek en prachtig liedje, jou beeldverwerking op zijn Hollands was supermooi, evenals het gedichtje van Ben van Klinken…De spaarzame momenten in je leven, momenten van vreugde of pijn. Je zal ze nimmer vergeten,verliezen. Ze zullen altijd bij jou aanwezig zijn. De eerste liefde, de eerste kus. De eerste onhandige vrijpartij. Momenten van schaamte of genot. Het blijft je leven lang bij. Maar ook het eerste blauwtje. Het allereerste liefdesgedrag. Je hoeft niet lang na de denken. Die herinner je, je altijd nog. De liefde van je leven, je eerste kind. Je allereerste huis en haard. Allemaal een plek in je geheugen. Het was ergens toch de moeite waard. Al die spaarzame momenten in je leven hebben je gevormd tot wie je bent. Geven je een basis verdere te gaan. Ook al blijft ieders toekomst onbekend…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige donderdag toe met vriendelijke groeten van Walter.